กสทช. สั่งยกเลิกสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ มีผลวันที่ 3 เมษายน 2565

Last updated: 3 ก.ค. 2564  |  82930 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช. สั่งยกเลิกสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ มีผลวันที่ 3 เมษายน 2565

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตแบบประมูล

       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง และกําหนดหลักการในการเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ และการประกอบกิจการกระจายเสียง พร้อมทั้งมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) แจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีได้รับทราบและเตรียมความพร้อมไปสู่ระบบการอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมติที่ประชุมข้างต้น สํานักงาน กสทช. จึงขอประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

ข้อ 1. การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ให้มีระยะเวลาถึงวันที่ 3 เมษายน 2565

ข้อ 2. กําหนดหลักการในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการอนุญาตสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มี สถานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 

2.1 กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ระบบ เอฟ.เอ็ม กําลังส่งต่ํา เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง ให้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกําหนด 

2.2 กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาต ตามข้อ 2.1 ได้ให้ออกอากาศด้วยการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกําลังต่ําตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกําหนด ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 โดยการใช้งานให้สิ้นสุดลงพร้อมกันในปี 2567

ข้อ 3. กําหนดให้ความในประกาศฉบับนี้ถือเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตทดลองประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม สําหรับการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท 

ข้อ 4. การดําเนินการตามประกาศนี้ กสทช. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงหรือจัดทํา ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง โดยสํานักงาน กสทช. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดต่อไป 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้