เกี่ยวกับเรา

พัฒนาต่อเนื่อง สู่เป้าหมายที่ชัดเจน

พ.ศ.2557 ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมตัวก่อตั้งสมาคมสื่อช่อสะอาด ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ดีในทุกด้านรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เติบโต พัฒนา และก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน และจำเป็นต้องขยายขอบเขตให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป็นนโยบายให้สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด เป็นสื่อมวลชนด้านการต่อต้านทุจริตที่มีภารกิจมากขึ้นกว่าการเป็นสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป คือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการสื่อสารที่ดีแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และภารกิจต่างๆ

 

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายณัฏฐชัย อักษารดิษฐ นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "องค์กรดำเนินงานขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ" เพื่อร่วมนำข้อมูลข่าวสารกระจายสู่ประชาชนอย่างคลอบคลุมในทุกพื้นที่ให้ทั่วถึง รวดเร็ว สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ความพิการ ผ่านการสื่อสารสาธารณะในทุกช่องทาง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 201 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับองค์กร สมาคม มูลนิธิ ด้านสื่อสารมวลชน โดย ผู้แทนองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน เห็นชอบในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน พร้อมส่งผ่านให้คนรุ่นหลังต่อไป รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้