ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร หัวข้อ การเปลี่ยนสไตย์การกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP77

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง : นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน สำนักกิจกรรมพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านและทรัพย์สินของราษฎร ต้องชดใช้ด้วยครับ โดย นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา เรื่อง วิถีสื่อ ต่อการนำเสนอเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่ โดย นายสงัด พืชพันธ์ุ พัฒนาการจังหวัดกระบี่

คิดจะซิ่ง... ต้องวิ่งให้ถูกเลน เข้าไม่เป็นเสี่ยงตาย!!

เปิดตัวกิจกรรมคัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ยกระดับการป้องกันทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน

ดร.ภญ. เมธิวดี เรียววิไลสุข เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY หัวข้อ ยาแก้ปวด ลดไข้ ใช้อย่างไรไม่อันตราย EP76

วันครบรอบ 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรายการโดย : นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ลงลายมือชื่อแทนกัน... แม้สามีภรรยาก็ทำแทนไม่ได้!! โดย นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรื่อง จิตวิญญาณการต่อต้านคอร์รัปชัน

การรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

เปิดตัวกิจกรรมคัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ยกระดับการป้องกันทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ หัวข้อ น้ำมันทอดซ้ำ... ขอย้ำอันตราย EP75

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ร่วมรายการโดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เคยรับราชการมาแล้ว และขอกลับเข้ามาใหม่...ทำไมไม่นับเวลาราชการเดิมเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญให้ผมครับ! โดย นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรื่อง องค์กรเพื่อเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA โดย นายสุธีร์ มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com