รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

สร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านและทรัพย์สินของราษฎร ต้องชดใช้ด้วยครับ โดย นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

ลงลายมือชื่อแทนกัน... แม้สามีภรรยาก็ทำแทนไม่ได้!! โดย นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

เคยรับราชการมาแล้ว และขอกลับเข้ามาใหม่...ทำไมไม่นับเวลาราชการเดิมเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญให้ผมครับ! โดย นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ รั้วส่วนบุคคล VS ทางสาธารณประโยชน์ไม่อาจอยู่คู่กันได้ !!

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ขับรถพยาบาลตกคูข้างทางเพราะเบี่ยงหลบเศษมันสำปะหลังต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่?

นายอนุวงศ์ ซาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง หัวข้อ ประปาสีดำ ทำให้ฉันกลัว !

นางสาวนิตา บัณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ติดตั้งป้ายโฆษณาบังทิวทัศน์ประชาชนเสียหาย ทำไมเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่จัดการ !

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ผู้บริหารท้องถิ่นทำสัญญากับบุคคลในครอบครัว ต้องหลุดจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่ ?

นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ลูกจ้างลาออก แต่หน่วยงานกลับไม่หักเงินบำเหน็จชำระหนี้ แล้วที่นี้ใครต้องชดใช้ ?

นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ห้ามเป็นทนายความ 3 ปี เพราะปกปิดค่าธรรมเนียมศาลที่เปลี่ยนแปลง !

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ผู้จัดสรรที่ดิน เปิดทางให้ผู้อื่นใช้ถนนในหมู่บ้านเข้า-ออก สู่สาธารณะได้หรือไม่?

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สั่งให้พ้นสภาพนักเรียน รุนแรงไปหรือไม่ ?

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ โอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผิดบัญชี ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยหรือไม่?

นายอนุวงศ์ ซาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ นำเงินสะสมของสมาชิก กบข. ไปลงทุน แต่ขาดทุนเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ ศาลช่วยวินิจฉัยด้วย?

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ การลาไปพบแพทย์ในเวลาราชการด้วยวาจา... แม้ได้รับอนุญาต... ก็ถือว่าผิดวินัย!!

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ "ละทิ้งหน้าที่ราชการ" โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง... ลงโทษได้โดยไม่จำต้องตั้งกรรมการสอบสวน

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ลงโทษได้โดยไม่จำต้องตั้งกรรมการสอบสวน

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ กรมทางหลวงไม่ซ่อมแซมราวกันอันตรายจนมีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ต้องรับผิดหรือไม่ ?

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวข้อ การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างปลอดภัยในยุคโควิด EP63

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ กรมทางหลวงไม่ซ่อมแซมราวกันอันตรายจนมีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ต้องรับผิดหรือไม่ ?

Powered by MakeWebEasy.com