บทความทั้งหมด

สังคมดิจิทัล : โอกาส หรือ ข้อท้าทายในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง? โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย พันตำรวจตรี ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

E-Wallet นวัตกรรมการเงิน หรือการควบคุมโดยเทคโนโลยี โดย คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ รู้ว่าผิด... ยินดีจ่าย... แต่เรียกค่าเสียหายเกินควร !!!

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น: กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงคาน โดย นางสาวอินทุอร แสงอรัญ นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ป.ป.ช. ส่งสัญญาณ "บริจาคให้พรรคการเมือง ควรศึกษาข้อกฎหมายก่อนกลายเป็นสินบน"

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการย้อมสีจากธรรมชาติ โดย นางหนูเบง พาหา ประธานกลุ่มทอผ้าลายโบราณ บ้านวังร่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลา โดย อาจารย์ไพศาล อาแซ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

รูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มารู้จักโพรไบโอติก (Probictic) จุลินทรีย์มีประโยชน์ โดย รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล EP125

บทบาทภาคประชาสังคม กับการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองหลังการเลือกตั้ง โดย ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

กระบวนการสืบสวน ไต่สวนและวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดย ร้อยตำรวจเอก ชรินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ฟรีดิช เนามัน ประเทศไทย

นางสาวพิณน์ทิพเกษร สุขิรพิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เปิดกิจการโรงพิมพ์ในอาคารพาณิชย์ ผิดกฎหมายหรือไม่ ???

การวิเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การเมืองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ป.ป.ช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. แถลงข่าวกรณีจับกุมนายอำเภอแม่วงก์

การเสริมสร้างทักษะเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดย นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

บรรยากาศหลังการเลือกตั้งและความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ของประชาชนในชายแดนใต้ โดย อ.วิลาสินี โสภาพล นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

สำรวจช่องทางการสื่อสารของรัฐสภาต่างประเทศ โดย คุณอัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

สมุนไพรไทยต้านโควิด-19 ทางเลือกและทางรอด โดย ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร EP124

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้