รายการเปิดประตูสู่ กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง โดย ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 โดย นายภัทรดิศ อยู่สุภาพ และนายภาคิน รอดทิม สำนักงาน กกต.

ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการพิเศษ หัวข้อ กินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่ิเรื้อรัง EP105

สำนักงาน กกต. จัดอบรมพนักงานสืบสวนและไต่สวนให้เป็นบุคลากรการเลือกตั้งมืออาชีพ โดย ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของพรรคการเมือง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จัด "มุมปัน (อิ่ม) สุข" เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยนายสมชาย โถววิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จัด "มุมปัน (อิ่ม) สุข" เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยนายสมชาย โถววิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง กับการแสวงหาความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างยั่งยืน โดยนายพลัฎฐ์ นิลเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองตามหลักการ โดยนางสาวเสาวภา เดชาภิมณฑ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ

การบริหารจัดการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล โดยนายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วง 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร โดยร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรม "ระดับส่งเสริมคุณธรรม" โดยนายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

การรับสมัครการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) โดยนางจารุวรรณ เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Clip VDO) หัวข้อ พลเมืองวิถีใหม่ โดยนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง

การดำเนินโครงการพลเมือง (Civic Education) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค (พตภ.) โดยนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวน ไต่สวน ของสำนักงาน กกต. โดยร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การให้บริการของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย และห้องสมุดนิทรรศการประชาธิปไตยของสำนักงาน กกต. โดยนางปนัดดา จันทร์โชติญาณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้