สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การปฏิรูปประเทศของไต้หวัน โดย ดร.นิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

โครงการออกแบบประสบการณ์เยี่ยมชมสวนสัตว์สำหรับคนพิการทางการเห็น กรณีศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดย คุณสุรเชษฐ ไชยอุปละ รองคณบดี ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปรีดี พนมยงค์ กับรัฐธรรมนูญฉบับแรก โดย คุณกษิดิศ อนันทนาธร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อสังเกตต่อการจัดการการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยเพื่อก้าวไกลสู่พลเมืองโลก โดย คุณณัฏเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

การส่งเสริมกีฬากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย คุณวชิระ สุขเจริญ พนักงานวิเคราะห์ ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย

พัฒนาการนโยบายและแนวทางงบประมาณเพื่อสร้างความเสมอภาคทางเพศในระดับประเทศ โดย คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัล พรรคก้าวไกล

โครงการสร้างสื่อรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในศักยภาพการทำงานของผู้พิการและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้พิการและบุคคลทั่วไป ชุด "ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ โดย คุณปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร สภากาชาดไทย

งานฉลองพระนคร 150 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากพลเมืองชาติสู่พลเมืองโลก คุณค่าที่สำคัญ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกอิสราเอล ฮามาส โดย พันเอก ดร. ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการรบพิเศษ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

เศรษฐศาสตร์ความเป็นมารดา โดย นางเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

อัพเดทสถานการณ์ปาเลสไตน์ โดย ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนึ่งปี การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย กับการคุ้มครองสิทธิประชาชน โดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา องค์การบริการส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น โดย คุณกมล แซงบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา

ผู้นำยุคใหม่และการขับเคลื่อนคน โดย คุณนภัส ศิริสมรรถการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง

ความขัดแย้งและทางออกสู่ความยั่งยืน กรณีเมียนมาร์ โดย รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบริหารโทษอาญา ข้อพิจารณาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ โดย รศ. ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี โดย พันจ่าตรี ปัญญา สุริย์แสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

วิกฤติซูดาน โดย พันเอก ดร. ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการรบพิเศษ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้