สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Vertical accountability กับการเลือกตั้งไทย โดย นางสาวภาริณ จารุทวี นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

วิกฤติปาเลสไตน์ วิกฤตโลกตอนที่ 2 โดย ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริบทโลกยุควูก้า (VUCA World) : ความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คุณวิลาวัลย์ หงษ์นคร นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

การเลือกใช้ภาษาลาว และการปรับเปลี่ยนสำเนียงในการเก็บข้อมูลการข้ามแดนของแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนบริเวณชายแดนไทย-ลาว โดย ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เก็บตกการศึกษาดูงานภาคเหนือ หลักสูตร 4 ส โดย ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนักศึกษาหลักสูตร 4 ส

พระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างเผือกคู่พระบารมี รัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 "พระเศวตคชเดชน์ดิลก" โดย คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซอฟต์พาวเวอร์ จากไอเดียสู่การปฏิบัติ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณจุลนภ ศานติพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สาธารณรัฐดัชที่ก่อกำเนิดมาจากประชาธิปไตย โดย คุณณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ผลการใช้กฎหมายรับรองเพศสภาพ กรณีประเทศอาร์เจนตินา มอลตา ไอซ์แลนด์ โดย ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานมูลนิธิเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

วิกฤติปาเลสไตน์ วิกฤตโลกตอนที่ 1 โดย ดร.ศราวุฒิ อารี ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชามติกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดย คุณศุภณัฐ บุญสด นักวิชาการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

เสริมพลังประชาธิปไตยด้วยซอฟพาวเวอร์ : บทสรุปจากงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 โดย คุณจารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ความมั่นคงในโลกปัจจุบัน และบทบาทของรัฐในการรับมือ โดย ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีโรงไฟฟ้าจะนะ โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ซอฟพาวเวอร์ ประชาธิปไตย กับสันติวัฒนธรรม โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ปาฐกถาพิเศษ "บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับประชาธิปไตยไทย" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต

ข้อสรุปและข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยด้วยซอฟต์พาวเวอร์และการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สาระสำคัญปาฐกถาพิเศษปิดงาน การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

เสริมพลังประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้