สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

บทบาทภาคประชาสังคม กับการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองหลังการเลือกตั้ง โดย ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ฟรีดิช เนามัน ประเทศไทย

การวิเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การเมืองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

บรรยากาศหลังการเลือกตั้งและความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ของประชาชนในชายแดนใต้ โดย อ.วิลาสินี โสภาพล นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

สำรวจช่องทางการสื่อสารของรัฐสภาต่างประเทศ โดย คุณอัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวยังยืน โดย คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

การเมืองหลังการเลือกตั้ง : เส้นทางสู่สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดย คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง : อำนาจประชาชนได้ผลอย่างไร โดย คุณชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

วิเคราะห์ผลเลือกตั้งจังหวัดชายแดนใต้กับสถานการณ์สันติภาพในอนาคต โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

สาเหตุของการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น อ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส โดย คุณพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

การกระจายอำนาจระบบบริการสุขภาพ โดย แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

จับตาโค้งสุดท้ายทิศทางอนาคตประเทศไทยในการเลือกตั้ง 2566 โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

จับตาสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งจังหวัดชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

ระบบรัฐสภาไทยในทศวรรษ 2520 สู่รัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดย คุณธนวัฒน์ รุ่งเรืองสันติสุข นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

ภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเลย

วิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณหทัยรักษ์ สุโพธิ์ทอง ประธานบริหาร บริษัท บลูโอเชียน อินเตอร์เทรด จำกัด

นโยบายยังจำเป็นหรือไม่: เปรียบเทียบประเด็นนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง โดย นางณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

นโยบายความเสมอภาคทางเพศของพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง 2566 โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" โดย คุณจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ พนักงานภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้