รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า

ผลสอบ PISA สะท้อนอะไรในการศึกษาไทย โดย รศ. นพ. เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว โดย นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

บทเรียนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ โดย ดร.พลเทพ ธนโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม โดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI)

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดย คุณทรงศรี ชูวัฒนกูล นายกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประชาธิปไตยกับการเป็นอัศวินสีส้มของราชอาณาจักรดัช โดย ณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ บทเรียนจากประเทศจีน โดย นางสาวภาริณ จารุทวี นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

2 ทศวรรษการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ โดย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต หรือสมรสเท่าเทียม กับหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค โดย รศ. ดร. หทัยรัตน์ มาประณีต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ โดย คุณศุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่

Project Based Learning กับหลักสูตร ปปร. 27 โดย ณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประชาธิปไตยในสายตาประชาชน โดย นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทผู้นำกับสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ โดย อิหม่าม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

แนะนำหนังสือเล่มใหม่ เรื่อง การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ สังกัดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทบาทของพลเมืองในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ โดย พ.ต.อ.ดร.อภิชาติ อภิชานนท์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น

วารสารสิ่งพิมพ์ของกองทัพบก ยุทธโกษ, เสนาธิปัตย์ ตักศิลา คลังสมองของกองทัพบก โดย ผศ. ดร. วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทเรียนจากการศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 4 ส 14 ตอนที่ 2 โดย คุณธัชชัย แก้ววารีธรรม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา

ย้อนรอยก่อนการมีรัฐธรรมนูญ 2540 โดย ผศ. เอกวีร์ มีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พลเมืองดิจิทัลกับกฎหมายควรรู้ โดย คุณวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่ โดย ผศ. ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้