รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ติดตามการร่างชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

การบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ป.ป.ช. เข้มแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ป.ป.ช. เข้มแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ป.ป.ช. เข้มมาตรการป้องกันการรับสินบนเข้าศึกษาในโรงเรียน “แป๊ะเจี๊ยะ”

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "กฎหมายขัดกันจะแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างไร"

การบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

การรับทรัพย์สิน กับ การรับสินบน แตกต่างกันอย่างไร?

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

Powered by MakeWebEasy.com