รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง คดีทุจริตสวมบัตรประชาชน ผิดวินัยร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ

นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โกงเงินหลวง เจ้าหน้าที่การเงินปลอมลายเซ็นสั่งจ่ายเช็ค 2 ล้าน จำคุก 47 ปี 5 เดือน

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง กลโกงคดีทุจริตการออกเอกสารสิทธิที่ดิน

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ศาลคดีทุจริต จำคุกอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทุจริตออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ รวม 165 ปี

นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน คดีทุจริตใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้ทุจริต ต้องร่วมรับผิดตามกฎหมาย

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง New normal

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง วัคซีนต้านทุจริต รู้จัก ป.ป.ท. ยอมรับ ป.ป.ท. ใช้ ป.ป.ท.

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง มาช่วยกันเพิ่มแมวให้มากขึ้นเพื่อช่วยกันจับหนู

นายธรรมโรจน์ เงาฉาย นักสืบสวนสบอสวนชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองบริหารคดี สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โกงเงินคนพิการ ทุจริตเบียดบังทรัพย์และผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชน

นายสาริศ บรรเทิง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แสดงตนให้คนอื่นเชื่อว่ามีหน้าที่และกระทำการทุจริต

นายสาริศ บรรเทิง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง จดหมายไม่ถึงปลายทาง หน่วยงานเสียหาย ประชาชนเดือดร้อนผู้กระทำมีโทษทางอาญา

พันตำรวจโท ทนง เพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 เรื่อง ผู้ใหญ่บ้านรับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ ก็ผิดฐานทุจริตได้

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. (กรรมการ สปท. ปปท.) เรื่อง คนโกงใช้ช่องว่างกฎหมายและนโยบายรัฐในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. (กรรมการ สปท. ปปท.) เรื่อง TaC Team รวมพลังลดการทุจริต "กลโกงถนนหินคลุก"

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และร่ำรวยผิดปกติ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เปิดแฟ้มคดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย

นางศิริรัตน์ วสุวัต อนุกรรมการกลั่นกรองไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คดีทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ตัวอย่างน่ายกย่องของชุมชนเข้มแข็ง

นางศิริรัตน์ วสุวัต อนุกรรมการกลั่นกรองไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง มหากาพย์กลโกงคลองด่าน

Powered by MakeWebEasy.com