รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

ป.ป.ช. จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ลงสู่การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. ผนึกกำลังตำรวจ พัฒนางานสอบสวน-ไต่สวน เพิ่มประสิทธิภาพ-ยกระดับปราบทุจริต

ป.ป.ช. ผนึกกำลังตำรวจ พัฒนางานสอบสวน-ไต่สวน เพิ่มประสิทธิภาพ-ยกระดับปราบทุจริต

ป.ป.ช. ผนึกกำลังตำรวจ พัฒนางานสอบสวน-ไต่สวน เพิ่มประสิทธิภาพ-ยกระดับปราบทุจริต

ป.ป.ช. ผนึกกำลังตำรวจ พัฒนางานสอบสวน-ไต่สวน เพิ่มประสิทธิภาพ-ยกระดับปราบทุจริต

ป.ป.ช. ผนึกกำลังตำรวจ พัฒนางานสอบสวน-ไต่สวน เพิ่มประสิทธิภาพ-ยกระดับปราบทุจริต

บุคคลใดบ้างที่จะสามารถขอรับการ​คุ้มครองช่วยเหลือพยาน ขั้นตอนการขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นอย่างไร

แนะนำช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส เฝ้าระวังการทุจริต

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ

แนะนำช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส เฝ้าระวังการทุจริต

Powered by MakeWebEasy.com