รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รู้ทันสาเหตุ อุบัติเหตุบิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์ พร้อมแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุ

"บิ๊กไบค์" ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ไทยพุ่งเป้าอีก 10 ปีข้างหน้าลดตายอุบติเหตุทางถนนลง 50%

รู้ยัง ! 10 เทคนิคปลอดภัยเมื่อขับขี่รถมอเตอร์ไซต์หน้าฝน

รู้ยัง ! รถจักรยานยนต์ตายจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

งดเหล้าเข้าพรรษา นวัตกรรมช่วยคนไทยสู่ชีวิตใหม่ ลดคนตายจากเหล้าลง 25%

ผลสำรวจอุบัติเหตุช่วงโควิดลดลง แต่ความรุนแรงมากขึ้นเพราะขับรถเร็ว

ผลสำรวจอุบัติเหตุช่วงโควิดลดลง แต่ความรุนแรงมากขึ้นเพราะขับรถเร็ว

สถานการณ์การบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน "ช่วงสงกรานต์ในยุค COVID-19"

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนน ได้จริงหรือ?

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนน ได้จริงหรือ?

สคอ.แนะวิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19

พ.ร.บ. รถยนต์ ปรับความคุ้มครองใหม่ เสียชีวิตรับ 5 แสน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองประชาชนและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

Powered by MakeWebEasy.com