รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

"สงกรานต์" ยอดตายไม่ลด บทเรียนที่ได้ ไม่ช่วยเลยหรือ...?

ชีวิตแขวนบนเส้นด้าย... เลือกรถโดยสารแบบไหนให้ปลอดภัย

Powered by MakeWebEasy.com