รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อนุญาตให้ใช้ความเร็ว 120 กม/ชม เพิ่มความสะดวกหรือความสูญเสีย

กฎหมายใหม่ที่ควรรู้ ขับขี่บิ๊กไบท์ต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

กลับมาแล้ว! ด่านตรวจแอลกอฮอล์แบบใหม่ เน้น! โปร่งใสตรวจสอบได้

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

อัยการชี้คดีรถไฟชนรถเด็กเคยมีคำพิพากษาฎีกา คดีตัวอย่างที่ รฟท.ไม่ต้องรับผิด ทั้งมีกฎหมายรองรับ แต่ในกรณีรถไฟชนบัสคณะกฐินอาจต่างออกไป แนะถึงเวลาต้องปรับปรุงกฎหมายแล้ว เพื่อให้ทันสมัย มีความชัดเจน

รู้ทันสาเหตุ อุบัติเหตุบิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์ พร้อมแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุ

รู้ทันสาเหตุ อุบัติเหตุบิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์ พร้อมแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุ

รู้ทันสาเหตุ อุบัติเหตุบิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์ พร้อมแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุ

รู้ทันสาเหตุ อุบัติเหตุบิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์ พร้อมแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุ

"บิ๊กไบค์" ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ไทยพุ่งเป้าอีก 10 ปีข้างหน้าลดตายอุบติเหตุทางถนนลง 50%

รู้ยัง ! 10 เทคนิคปลอดภัยเมื่อขับขี่รถมอเตอร์ไซต์หน้าฝน

รู้ยัง ! รถจักรยานยนต์ตายจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com