รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เอกชนทุ่มงบขจัดจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

บทเรียนสงกรานต์สู่แนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

สรุปผลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยุคโควิด ปี 2564

เข้มสงกรานต์ห่างไกลโควิด ได้แค่ "ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ" ขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

เข้มสงกรานต์ห่างไกลโควิด ได้แค่ "ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ" ขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ

เตรียมพร้อม! รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห่างไกลโควิด

เตรียมพร้อม! รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห่างไกลโควิด

เตือนรักลูกให้ถูกทาง อย่าขับขี่ก่อนวัย ซื้อรถให้เหมือนซื้อโรงศพรอ!

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุใดได้บ้าง

ความเร็วของรถบนถนน กำหนดทำไม กำหนดตามใจตัวเองหรือเปล่า ?

ถอดบทเรียนปีใหม่ 2564 สู่มาตรการลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว

กฎหมายใหม่ที่ควรรู้ ขับขี่บิ๊กไบท์ต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าว ลดเร็ว ลดเสี่ยง กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2564 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี EP2

Powered by MakeWebEasy.com