รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เตือนรักลูกให้ถูกทาง อย่าขับขี่ก่อนวัย ซื้อรถให้เหมือนซื้อโรงศพรอ!

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุใดได้บ้าง

ความเร็วของรถบนถนน กำหนดทำไม กำหนดตามใจตัวเองหรือเปล่า ?

ถอดบทเรียนปีใหม่ 2564 สู่มาตรการลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว

กฎหมายใหม่ที่ควรรู้ ขับขี่บิ๊กไบท์ต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าว ลดเร็ว ลดเสี่ยง กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2564 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี EP2

ถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าว ลดเร็ว ลดเสี่ยง กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2564

กฎหมายใหม่ที่ควรรู้ ขับขี่บิ๊กไบท์ต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

อนุญาตให้ใช้ความเร็ว 120 กม/ชม เพิ่มความสะดวกหรือความสูญเสีย

กฎหมายใหม่ที่ควรรู้ ขับขี่บิ๊กไบท์ต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

กลับมาแล้ว! ด่านตรวจแอลกอฮอล์แบบใหม่ เน้น! โปร่งใสตรวจสอบได้

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

อัยการชี้คดีรถไฟชนรถเด็กเคยมีคำพิพากษาฎีกา คดีตัวอย่างที่ รฟท.ไม่ต้องรับผิด ทั้งมีกฎหมายรองรับ แต่ในกรณีรถไฟชนบัสคณะกฐินอาจต่างออกไป แนะถึงเวลาต้องปรับปรุงกฎหมายแล้ว เพื่อให้ทันสมัย มีความชัดเจน

Powered by MakeWebEasy.com