ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ สั่งย้ายเพื่อลดความขัดแย้ง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ จอดรถริมถนน (แต่ฝ่าฝืนกฎจราจร) โดนต้นไม้หักลงมาทับรถยนต์เสียหาย ใครเป็นคนผิด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ เรื่องล้างผัก ผลไม้ง่ายๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไม่ยกเลิกการประกวดราคา จะมีปัญหาถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ป.ป.ช. ชี้มูลแล้วว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หน่วยงานต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกหรือไม่?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม

ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ เรื่องกินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไฟฟ้ารั่วเพราะเคลื่อนย้ายเสาไฟผิดวิธี : เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบ

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ก่อสร้างถนน ทำให้มีน้ำขังรอการระบาย ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com