ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา | นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

นายอนุวงศ์ ซาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง หัวข้อ ประปาสีดำ ทำให้ฉันกลัว !

นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง คดีทุจริตสวมบัตรประชาชน ผิดวินัยร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ

เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

คุณณัฏฐา ณ รังษี หัวข้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ EP71

นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนิตา บัณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ติดตั้งป้ายโฆษณาบังทิวทัศน์ประชาชนเสียหาย ทำไมเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่จัดการ !

นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โกงเงินหลวง เจ้าหน้าที่การเงินปลอมลายเซ็นสั่งจ่ายเช็ค 2 ล้าน จำคุก 47 ปี 5 เดือน

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

การจับกุมผู้บริหาร อบต. เรียกรับเงินแลกการออกใบอนุญาต

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. หัวข้อ พืชกระท่อม ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร EP70

นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การดำเนินการของสำนักงาน กกต. เป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ผู้บริหารท้องถิ่นทำสัญญากับบุคคลในครอบครัว ต้องหลุดจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่ ?

Powered by MakeWebEasy.com