รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตำรวจปลอมหมายจับ อนาคตดับในทันใด

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เจ้าหน้าที่การเงินกระทำทุจริต โอนเงินจากคลังเข้าบัญชีตนเอง ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ วันหยุดราชการ ต้องยื่นใบลากิจด้วยหรือ?

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ คำสั่งลงโทษทางวินัย กระบวนการออกคำสั่งต้องชอบด้วยกฎหมาย มิเช่นนั้นอาจถูกเพิกถอน

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ จัดสรรที่ดินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จะอ้างความเชื่อโดยสุจริตเพื่อให้พ้นผิดได้หรือไม่

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตรวจงานจ้างผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ผู้ตรวจรับงานต้องรับผิดอย่างไร

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ปรับขึ้นค่าทางด่วน คำนวณอย่างไร เหตุไฉนจึงไม่ทำประชาพิจารณ์

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ หากรังวัดที่ดินแล้ว ได้เนื้อที่น้อยกว่าเดิม เจ้าของที่ดินควรคัดค้านหรือว่ารับรอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ สลายม็อบไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บ

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เมื่อสามีซึ่งเป็นเจ้าบ้านถึงแก่ความตาย ภรรยาคนไหนเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นขอเป็นเจ้าบ้านคนถัดไป

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ อยากให้ลูกได้เข้าโรงเรียนใกล้ที่ทำงานพ่อแม่ ทำไมขอใช้สิทธิเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ได้

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทนายความไม่ได้ไปศาลตามกำหนดนัด ผิดมารยาททนายความหรือไม่

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ อยากให้ลูกได้เข้าโรงเรียนใกล้ที่ทำงานพ่อแม่ ทำไมขอใช้สิทธิเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ได้

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ครูไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างไร ถึงทำให้นักเรียนต้องขอลาออก

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ คนร้ายแอบนำกระเป๋าเข้าไปโจรกรรมโบราณวัตถุ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทุกคนต้องร่วมรับผิดเท่ากันหรือไม่

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ซื้อที่ดินมาอย่างถูกต้องมี น.ส.3 ก. แล้ว ไฉนจึงโดนเพิกถอน

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ขายทอดตลาดทรัพย์จากบังคับคดี เจ้าหน้าที่พูดจาดีๆ กับผู้ซื้อ

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ แต่ทำถนนพัง ต้องมีอุปกรณ์กั้นเตือนบนถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับ

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ มีภาพปรากฎในมือถือของเพื่อนผู้ต้องขัง ถือว่าเข้าองค์ประกอบมีของต้องห้ามในเรือนจำแล้าหรือไม่

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ชื่อบนใบเสร็จเบิกค่ารักษาพยาบาลสำคัญไฉน

Powered by MakeWebEasy.com