รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง หัวข้อ คำสั่งไล่ออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันเกษียณ เงินบำเหน็จบำนาญรับไปแล้ว ต้องคืนหรือไม่

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง หัวข้อ ให้นักศึกษาติด F ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและคำสั่งลงโทษ ต้องออกโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี หัวข้อ ความรับผิดอย่างอื่น คืออะไรในคดีปกครอง (ตอนที่ 3)

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง หัวข้อ รัฐขอเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนน แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นสร้างสะพานข้ามแทน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง หัวข้อ ผิดสัญญาชดใช้ทุน เพราะกลัว ถือเป็นเหตุลดหย่อนเบี้ยปรับได้หรือไม่?

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต หัวข้อ โดนตัดสิทธิ์เป็นสมาชิก เพราะอายุเกิน 60 ปี เงื่อนไขข้อนี้ ขัดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านฯ แห่งชาติหรือไม่?

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทางเท้าสาธารณะมีไว้ตั้งวางสิ่งของหรือย่างไร เหตุอันใดจึงไม่จัดระเบียบ

นายกิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ รอยสักขนาดไหน ถือว่าใหญ่น่าเกลียดจนหมดสิทธิ์เป็นตำรวจ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ขอมีปืน แต่ไม่ให้ ผมผิดตรงไหนเนี่ย?

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องต้องห้ามในระบบราชการ

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ พลัดตกหลังคาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำไมไม่ได้รับเงินบำเหน็จพิเศษ

นายประวิตร บุญเทียม โฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เผาทำลายบ้านและทรัพย์สินที่ปลูกในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการไล่ที่ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ขอปักเสาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกบ้าน จังซี่มันต้องถอน

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ แจกปฏิทินแต่มีรูปผู้บริหารปรากฎอยู่ผิดไหมครับ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ควบ 2 หน้าที่ อุบัติเหตุครั้งนี้รับผิดอย่างไร

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เพราะเปิดช่องให้เกิดการทุจริต จึงต้องชดใช้ค่าเสียหาย

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ รถเทศบาลทำประกันภัยได้หรือไม่

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ได้เอกสารสิทธิในที่ดินแล้วใยถูกเพิกถอนในภายหลัง

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ รักผิดทำนองคลองธรรม ระวังจะโดนฟ้องผิดวินัยข้าราชการ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ประหารชีวิตได้หรือไม่ กฎหมายมีคำตอบ

Powered by MakeWebEasy.com