รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ สั่งย้ายเพื่อลดความขัดแย้ง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ จอดรถริมถนน (แต่ฝ่าฝืนกฎจราจร) โดนต้นไม้หักลงมาทับรถยนต์เสียหาย ใครเป็นคนผิด?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไม่ยกเลิกการประกวดราคา จะมีปัญหาถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ป.ป.ช. ชี้มูลแล้วว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หน่วยงานต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกหรือไม่?

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไฟฟ้ารั่วเพราะเคลื่อนย้ายเสาไฟผิดวิธี : เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบ

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ก่อสร้างถนน ทำให้มีน้ำขังรอการระบาย ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน คืนเงินแล้ว ขอคืนตำแหน่งได้ไหม

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ใบกระท่อมของผู้ใด ไฉนโยนมาให้เป็นของผู้ใหญ่บ้าน

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไม่ได้ทุจริต แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการส่งเงินอย่างครบถ้วน เงินหายต้องร่วมรับผิดหรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ผู้ยืมเงินทดรองราชการไม่ชดใช้เงินยืมตามกำหนด หน่วยงานมีสิทธิหักเงินเดือนหรือไม่

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตำรวจเก็บสำนวนไว้จนลืม อาจถูกผู้บังคับบัญชาไม่ปลื้มสั่งลงโทษทางวินัย

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไม่ยื่นคำร้องอ้างสิทธิในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาที่กำหนด ย่อมหมดสิทธิการครอบครอง

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ครอบครองที่ดินมาหลายชั่วอายุคน อยู่ดีๆ รัฐมาออก น.ส.ล. ได้อย่างไร ขอให้ศาลเพิกถอนด้วยครับ

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ แอบตั้งสุสาน (ฮวงซุ้ย) ริมอ่างเก็บน้ำ ขอราชการสั่งให้ถอนออกไปได้ด้วยครับ

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไม่ได้ลาออกแต่ถูกบังคับให้ลาออก ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้หรือไม่

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เลือกผู้ใหญ่บ้าน โปร่งใสหรือไม่ นายอำเภอต้องช่วยตรวจสอบ

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ สอบไม่ผ่าน ขอคัดสำเนาธงคำตอบ แต่หน่วยงานไม่อนุญาตชอบหรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ จอดรถเกะกะ ล้างรถเลอะเทอะ บนถนนหน้าบ้าน ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนรำคาญ อาจถูกเจ้าหน้าที่สั่งปรับได้

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ขาหมูเยอรมันทำพิษ เพราะร้านค้าติดฉลากไม่ถูกต้อง

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ นักเรียนสอบตกเกือบครึ่งห้อง เป็นความผิดทางวินัยของครูผู้สอนหรือไม่

Powered by MakeWebEasy.com