ทำเนียบสมาชิก

โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อต้านการทุจริต "สถานีสื่อช่อสะอาด"

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ที่สามารถออกอากาศได้

เครือข่ายสถานีวิทยุช่อสะอาด สังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด "ประเภทสามัญ" ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช.

Powered by MakeWebEasy.com