รายการจับเข่าคุยคุ้ยทุจริตกับปปท

ปลอมเอกสารตรวจรับสารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ

ปลอมเอกสารตรวจรับสารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ป.ป.ท. หนุนภาคประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป.ป.ท.สร้างมาตราการและกลไกการป้องกันอย่างไร ?

คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แตกต่างจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อย่างไร ?

บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ตอนที่ 2 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ตอนที่ 1 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

Powered by MakeWebEasy.com