รายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ภก.อธิฐาน เทียนขาว เภสัชกรปฏิบัติการ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์สัมผัส EP38

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ เรื่อง ชุดตรวจโควิด-19 (Antugen Test Kid) ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง EP37

นางสาวพัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรี เภสัชกรปฏิบัติการ เรื่อง ฟันสวยด้วยการจัดฟันและฟอกสีฟันที่ปลอดภัย EP36

นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ นักวิศวชีวการแพทย์ เรื่อง ซื้อและใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี EP35

ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนิน หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ฆ่าเชื้อโควิดได้จริงหรือไม่ EP34

ภญ. ศิริรัตน์ แสงสมมาตร เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่อง วิธีเลือกใช้ผู้ให้บริการรับจ้างกำจัดปลวก EP33

ดร.ภญ. เมธ์วดี เรียววิไลสุข เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY เรื่อง ยาแก้ปวด ลดไข้ ใช้อย่างไรไม่อันตราย EP32

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย EP31

นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ เรื่อง บริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งและไอศกรีมอย่างไรให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ EP30

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร เรื่อง การเปลี่ยนสไตล์การกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง EP29

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร เรื่อง ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายให้ปลอดภัยในยุคโควิด EP28

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง รับมือหน้าฝนด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน EP27

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กัญชง พืชเศรษฐกิจไทย EP26

ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY เรื่อง กินยาให้ถูกวิธี ลดอันตราย สบายกาย สบายใจ EP25

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่อง การใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย EP24

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เรื่องเล่ากัญชา ยาวิเศษจริงหรือ? EP23

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์ ต่างกันอย่างไร? EP22

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร? EP21

ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล? EP20

คุณณัฏฐา ณ รังษี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ (กองอาหาร) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ EP19

Powered by MakeWebEasy.com