รายการพช.พบประชาชน

โคก หนอง นา อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา อารยเกษตร โดยนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม และเผยแพร่ภารกิจการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ป.ป.ช.

โคก หนอง นา อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมแบ่งปันกล้าไม้และพันธ์ผัก จากแปลงโคก หนอง นา สู่ประชาชนโดยรอบ โดยนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

โครงการขยายผลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นางสาวธิภา มีแสงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

มาตรการลดหนี้สตรี โดย นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แถลงข่าวงาน OTOP Midyear 2024 โดย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดย นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดย นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

World Soil Day โดย นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการขยายผลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว โดย นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว โดย นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

OTOP ภูมิภาค โดย นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

ถอดบทเรียนความสำเร็จกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านขอนขว้าง ต.ดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี โดย นายบรรจง พรมวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านขอนขว้าง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ถอดบทเรียนความสำเร็จ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

50 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยนางสาววนิชดา สร้อยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมทุนชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้