รายการพช.พบประชาชน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดย นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่ โดย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

ก้าวย่าง 62 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อพช.แถลงผลงานการพัฒนาชุมชนสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน CD Towards SDGs โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

การขับเคลื่อนนโยบาย "การสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก" จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดสกลนคร โดย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยบารมี โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด ผช.ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดย นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดย นางบัณฑิตา หมื่นพรม พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

พช.มุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และ โคก หนอง นา สัปปายะ โดย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการย้อมสีจากธรรมชาติ โดย นางหนูเบง พาหา ประธานกลุ่มทอผ้าลายโบราณ บ้านวังร่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

การเสริมสร้างทักษะเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดย นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 และก้าวต่อไป สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน โดย ดร.ขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.)

การดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้