รายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

Last updated: Dec 12, 2017  |  411 จำนวนผู้เข้าชม  |  ดาวน์โหลด รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

รายการ “ภารกิจพิชิตโกง”
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 19.30-20.00 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด

ข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ผู้ดำเนินรายการ
1.นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์
2.นางสาวสิรินทร ชุมวรฐายี

ผู้ผลิตรายการ
1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.สมาคมสื่อช่อสะอาด

รูปแบบรายการ
รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
ดาวน์โหลดรายการย้อนหลัง

Powered by MakeWebEasy.com