ดาวน์โหลดสารคดีสั้นทางวิทยุ ชุด "ตามรอยพ่อ"

Last updated: Dec 12, 2017  |  6571 จำนวนผู้เข้าชม  |  สารคดีเฉลิมพระเกียรติตามรอยพ่อ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดสารคดีสั้นทางวิทยุ ชุด "ตามรอยพ่อ"

สารคดีสั้นทางวิทยุตามรอยพ่อ
สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระจริยวัตรอันงดงามให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดี เกิดความซาบซึ้งและเข้าใจในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
 
สารคดีสั้นทางวิทยุ ชุด "ตามรอยพ่อ"
 
บทเพลงพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

Powered by MakeWebEasy.com