สำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  2016 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

สำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 22 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (สื่อสารองค์กรเชิงรุก) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนวิภา วงรุจิระ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง บรรยายเรื่อง นโยบายและทิศทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของศาลปกครอง และในโอกาสนี้ยังให้เกียรติมอบรางวัลผู้สื่อสารภายในองค์กรดีเด่นให้แก่นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษด้วย ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง

Powered by MakeWebEasy.com