การประชุมเสวนาเรื่อง "เครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Last updated: 2017-12-12  |  1105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเสวนาเรื่อง "เครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานประชุมเสวนาเรื่อง "เครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต"ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ บทบาทเครือข่ายสื่อสารกับภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช.ให้เกียรติเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย เลขาธิการ ป.ป.ช.,เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น, พลอากาศตรี ดร. ธนพันธ์ุ ฯ รองเลขาธิการ กสทช. และผู้อำนวยการสถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดเสวนาดังกล่าวเพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคสื่อมวลชน ในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและพนักงานวิทยุสมัครเล่นเข้าร่วมเสวนา เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายสื่อสารต้านทุจริตต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com