สถานีวิทยุสระบุรีคันทรีเรดิโอ FM 91.75 MHz สระบุรี

สถานีวิทยุสระบุรีคันทรีเรดิโอ FM 91.75 MHz สระบุรี

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : บริษัท พงศ์ศิริ คันทรี เรดิโอ จำกัด
รหัสสถานี : 02520929
ชื่อสถานี : สระบุรีคันทรี เรดิโอ
ความถี่ : FM 91.75 MHz
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 174/186 ถนนพิชัย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ความสูงสายอากาศ : 60 เมตร
พิกัดที่ตั้ง : ละติจูด 14.546642 ลองจิจูด 100.889108
ผู้อำนวยการสถานี : นางสาวชวัลรดา ต้นแก้ว
เขตบริการสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงสระบุรีคันทรี เรดิโอ จังหวัดสระบุรี

Powered by MakeWebEasy.com