สปอตวิทยุชุด "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  12957 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สปอตวิทยุชุด "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"

ป.ป.ช. ชูยุทธศาสตร์ "ประเทศไทยใสสะอาด ทั้งชาติต้านทุจริต"

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการวางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่า ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีเนื้อหายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง โดยคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) โดยมีพันธกิจคือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล

สปอตวิทยุ MP3 ชุด "ประเทศไทยใสสะอาด ทั้งชาติต้านทุจริต"


เรื่องที่ 1 ซื่อสัตย์พัฒนาประเทศ (ภาษาเหนือ) ดาวน์โหลด

 

เรื่องที่ 2 รวมพลังหยุดโกง (ภาษาเหนือ) ดาวน์โหลด

 เรื่องที่ 3 ซื่อสัตย์พัฒนาประเทศ (ภาษาใต้) ดาวน์โหลด

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้