ประกวดแต่งเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  5779 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกวดแต่งเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเพลงที่มีเนื้อหารณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกแนว ไม่ว่าจะเป็น ลูกทุ่ง ลูกกรุง ฮิปฮอป หรือแนวอื่นๆ เพื่อชิงถ้วยรางวัล และเงินสดมูลค่ากว่า 700,000 บาท

 

หลักการ และเหตุผล

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ด้วยการสนับสนุนจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์, ทรู คอร์ปอเรชั่น, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการประกวดแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในทุกวงการและทุกรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ประพันธ์เพลงส่งเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นเพลงลีลาใด ประเภทไหน ลูกทุ่ง ลูกกรุง ป็อป ร็อก อินดี้ ฮิปฮอป เพลงเพื่อชีวิต ฯลฯ โดยผู้ประพันธ์เพลงสามารถส่งบทเพลงเข้าประกวดได้ไม่จำกัดรูปแบบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
 2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
 3. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานเพลงต่อต้านการทุจริตที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการประกวด ไปสู่สาธารณชนทั้งในสื่อทีวี วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต
 4. เพื่อสร้างนักแต่งเพลงหน้าใหม่ทั้งในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อปูทางสู่วงการวิชาชีพต่อไป

เจ้าของโครงการประกวด

 • มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ผู้สนับสนุนโครงการประกวด

 1. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 2. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 3. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทที่ประกวด

จะสมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ โดยสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 3 คน การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป

บทเพลงที่ใช้ประกวด

 1. ต้องเป็นบทเพลงที่ได้แต่งขึ้นใหม่ (ทั้งเนื้อร้องและทำนอง) โดยไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น หากคณะกรรมการพบว่าทำผิดกติกาให้ถือว่าเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทําความผิดใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดเงื่อนไขการประกวด ผู้ดำเนินโครงการฯ จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ทำผิดกติกาและผิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทําอันผิดกฏหมายทั้งหมด
 3. เปิดรับบทเพลงทุกชนิด ทุกลีลา และทุกรูปแบบ โดยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้อย่างเต็มที่ โดยผู้ประพันธ์เพลงสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้
 4. ความยาวเพลงไม่เกิน 4 นาที บันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีมาในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE มีเนื้อหาปลุกใจ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการเรียบเรียงดนตรีจะเล่นกีตาร์ตัวเดียว หรือเปียโนตัวเดียว หรือจะทำดนตรีมาครบเต็มรูปแบบก็ได้
 5. บทเพลงที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และผู้ดำเนินโครงการฯ โดยสามารถนำบทเพลงที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ  ดัดแปลงหรือทำซ้ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. การส่งบทเพลงเข้าประกวดถือว่ายอมรับกติกาและวิธีการดำเนินการของผู้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งผลงานเพลงได้ 2 ช่องทาง

ส่งผลงานผ่านทาง E-mail มาที่ ppyactivities@trueplookpanya.com โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง สแกนเป็น .PDF หรือ .JPG
 • ผลงานเดโมเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE 
 • เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ในไฟล์ Microsoft Word

ส่งผลงานด้วยตนเองผ่านไปรษณีย์ โดยส่งมาที่...

 • โครงการประกวดเพลง'ช่อสะอาดต้านทุจริต'
  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ชั้น 18 
  เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 
 • ผลงานเดโมเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE 
 • เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ในไฟล์ Microsoft Word

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-764-9751

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต

 

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

การคัดเลือกรอบแรก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกเพลงที่ส่งประกวดทั้งหมดตามกำหนดเวลา ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

          • เนื้อเพลงต้องตอบโจทย์การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

          • ทำนองเพลงมีความไพเราะ สอดคล้อง กลมกลืน

          • การใช้ภาษา ลีลาการแต่ง 

          • ความคิดสร้างสรรค์

รอบที่สอง

ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 บทเพลง ประเภทนักเรียนและนิสิต นักศึกษาจำนวน 10 เพลง และประชาชนทั่วไป 10 เพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านทุจริต และได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop กับนักแต่งเพลง และนักดนตรีชั้นนำของเมืองไทย ในวันที่ 29 กันยายน 2560 

จากนั้นคณะกรรมการจะให้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 เพลง นำผลงานเพลงกลับไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  เพื่อส่งเข้าประกวดในรอบที่สองภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการจะตัดสินให้เหลือ 10 เพลงสุดท้ายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

รอบชิงชนะเลิศ

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 บทเพลงสุดท้าย ประเภทนักเรียนและนิสิต นักศึกษาจำนวน 5 เพลง และประชาชนทั่วไป 5 เพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
 2. บทเพลงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 เพลง จะถูกนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงบิ๊กแบนด์ โดยศิลปินมืออาชีพ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียบเรียงเสียงประสาน คณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
 3. หากผู้เข้าประกวดสามารถหาผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงบิ๊กแบนด์ที่ตนชื่นชอบได้เองก็สามารถทำได้ แต่ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียบเรียงเสียงประสานเอง
 4. นักร้องที่ขับร้องผลงานเพลงในรอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 เพลง ได้แก่ศิลปิน True Academy Fantasia หรือ The Voice คณะกรรมการจะจัดศิลปินที่เหมาะสมกับแนวเพลงมาให้ โดยผู้เข้าประกวดจะต้องจับฉลากเลือกศิลปินที่จะมาขับร้องเพลงของตนเองด้วยตัวเอง 
 5. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดมีนักร้องของตนเอง คณะกรรมการอนุญาตให้นำมาร้องเพลงประกวดในรอบชิงชนะเลิศได้ โดยที่ผู้เข้าประกวดจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายในการซ้อม การเดินทาง การแต่งกาย การแต่งหน้าแต่งผมของนักร้องเอง และต้องส่ง Final Master ให้กรรมการด้วย
 6. คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ นักแต่งเพลง นักดนตรี  และองค์กรผู้ร่วมจัด โดยจะพิจารณาตัดสินจาก เนื้อร้อง และทำนองเป็นหลัก
 7. การประกวดรอบสุดท้ายจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

รางวัล

รางวัลที่จะได้รับในรอบชิงชนะเลิศ  ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล   30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลที่จะได้รับในรอบชิงชนะเลิศ  ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล  100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

กำหนดการจัดโครงการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' 2560

 1. เปิดตัวโครงการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 2. จัดกิจกรรมนัดพบนักแต่งเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' เวลา 13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 3. เปิดรับผลงานเพลง วันที่ 17 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560
 4. คัดเลือกรอบแรก ณ ห้องค็อกพิท ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 12-13 กันยายน 2560
 5. ประกาศผลรอบแรก (20 เพลง) ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต www.acf.or.th และ  www.trueplookpanya.com วันที่ 15 กันยายน 2560
 6.  กิจกรรม Workshop ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 เพลงสุดท้าย ณ ห้องเบญจกิตติ-ห้องแกรนด์ คอนเฟอร์เร้นจ์ โรงแรมไอบิส บางกอกริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่ 29 กันยายน 2560
 7. ส่งเพลงที่ปรับใหม่เข้าประกวดในรอบที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2560
 8. คัดเลือกผลงานรอบที่ 2  ณ ห้องค็อกพิท ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 เพลงสุดท้ายทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต www.acf.or.th และ  www.trueplookpanya.com วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 9. ประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด ใบสมัครประกวดแต่งเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้