รายการ “ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง” วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 14 ม.ค. 2561  |  3296 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง” วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 6 หัวข้อ "ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6"

        ดร.ชาตรี กล่าวว่า "บทบาทหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบ และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ภาค 6 ซึ่งได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดตาก, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี"

        สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ 6 ได้ดำเนินโครงการละกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 139 โครงการ ซึ่งบางโครงการสามารถตอบรับยุทธศาสตร์ได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมรวมประมาณ 21,458 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกหอการค้า สมาชิกสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และภาคประชาชน โดยจัดโครงการรวมพลคนอาชีวศึกษาต้านภัยคอร์รัปชันและคัดเลือกคนพันธุ์ R โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาชน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น

        ในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โครงการส่งเสริมความรู้คู่ อปท. เข้มแข็ง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของข้าราชการบรรจุใหม่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด โครงการสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี และช่วยกันพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น เป้าหมายต่อไปของงานด้านป้องกันการทุจริต คือการส่งเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และการเตรียมการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในระดับภูมิภาคอีกด้วย

รายการ “ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง”

 • วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์
 • นางสาวบุปผาวัลย์ ศิริสวัสดิ์

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ (ป.ป.ช.)
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ

 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • สด/บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 • ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์.MP3
 • รับลิ้งก์สัญญานถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 128Kb/s http://radio1.chorsaard.net:9999
 • เว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net
 • เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้