สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมหารือและลงนามบันทึกความร่วมมือในการเป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครสวรรค์

Last updated: 2021-03-18  |  1390 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมหารือและลงนามบันทึกความร่วมมือในการเป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมหารือและลงนามบันทึกความร่วมมือในการเป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 พร้อมด้วย นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ, ดร. ทวุฒิ หลวงแก้ว, นายนราวิชญ์ สิทธิโชค นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 และได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการเป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายปิยชาติ อ้นสุวรรณ นายวิรัตน์ ศิริกุล นายประสิทธิ์ มีช้าง นายธกร กันทะวงศ์ นายปัญญา นาคฉ่ำ นายอ๊าต อุตธิสิน (ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนฯ) นายชัยภัทร มะนาวทอง (ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนฯ) นายจักพงษ์ อินทรสุวรรณ (ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน) นางสาวสุพัตรา ก้อนคำ (ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน) นายกิจจา มหาวิจิตร และนายเฉลิม รอดหลง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับในการประชุมครั้งนี้สำนักงาน ปปท. เขต 6 ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือและชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนศูนย์ประสานฯ ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com