ราชกิจจาฯ ประกาศสิ้นสุดใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

Last updated: 2021-11-09  |  2276 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชกิจจาฯ ประกาศสิ้นสุดใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติตามที่กำหนดในมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564

 

 

อ่านรายละเอียดต้นฉบับ พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติตามที่กำหนดในมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564

Powered by MakeWebEasy.com