กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดอบรมผู้ผลิตสื่อรายใหม่ สร้างคุณภาพผู้ผลิตสื่อป้อนสู่ตลาด

Last updated: 25 มี.ค. 2565  |  5940 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดอบรมผู้ผลิตสื่อรายใหม่ สร้างคุณภาพผู้ผลิตสื่อป้อนสู่ตลาด

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดอบรมผู้ผลิตสื่อรายใหม่จับมือนิด้า หนุนพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณภาพผู้ผลิตสื่อป้อนสู่ตลาด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตสื่อรายใหม่หลักสูตรการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ มุ่งสร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อคุณภาพให้กับผู้อบรม นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า เพิ่มทักษะการเป็นผู้ผลิตสื่อคุณภาพ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาด โดยกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเดอไพรม์ (ซอยรางน้ำ) กรุงเทพมหานคร

...เวทีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หลักสูตรมีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ หากมีข้อเสนอแนะจะได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อ Set หลักสูตรต่อไป เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ที่เข้ามาฝึกอบรม ซึ่งเป็นผลผลิตร่วมกับเรา ได้เป็นผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อไป...

"ทางกองทุนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้ผลิตสื่อ ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นการจะเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อมาตรฐานการทำงานแล้ว ยังจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วยังจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของตัวเอง และทำให้อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรที่มีความรู้และมากประสบการณ์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับวุฒิบัตรเข้าอบรมแล้ว ยังจะได้รับความรู้ที่มากขึ้นอย่างแน่นอน” นายธนกร ศรีสุขใส กล่าว

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตสื่อรายใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ผลิตสื่อรายใหม่ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยมีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดเป็นนวัตกรรมประยุกต์การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวม สามารถประเมินผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และสุดท้ายจัดทำแผนธุรกิจและการระดมทุนในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับนำมาขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ การจัดทำในรูปแบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูปถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกสื่อจะต้องมีเนื้อหา ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนสามัคคี สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

ส่วนเนื้อหาการผลิต ได้แก่ เนื้อหาที่ส่งเสริมวิธีคิด ส่งเสริมความรู้เรื่องวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต การยอมรับ ความเข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาที่ควรจำกัดด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้