มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรายชื่อรอบรองชนะเลิศ การประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565

Last updated: 20 ธ.ค. 2565  |  3625 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรายชื่อรอบรองชนะเลิศ การประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน นำคณะกรรมการร่วมตัดสินผลงานการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 685,000 บาท โดยมีเยาวชนที่สนใจในด้านการร้อง การเต้น การฟ้อน การแร็ป การรำ และการแหล่จากทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 85 ผลงาน 83 สถาบัน จาก 41 จังหวัดทั่วประเทศ และมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ จำนวน 39 ทีม

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางสาวอัจฉรา เทพศิริ ผู้ช่วยอาวุโสด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางอุไรรัตน์ อภิวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สื่อสารภายในองค์กร ด้านยุทธศาสตร์ข้อมูล และการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการจากกลุ่มทรู นายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา และนางปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อสาร ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ร่วมตัดสินผลงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกผลงานผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดเผยว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอขอบคุณหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ที่ได้ร่วมดำเนินการและประชาสัมพันธ์ โครงการ ประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 ขอขอบคุณโรงเรียนต่างๆ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง 85 ทีม ที่ให้ความสนใจโครงการฯ และให้ความสำคัญกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ด้วยการส่งผลงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเข้าประกวดในครั้งนี้ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นำไปสู่การร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 11 มกราคม 2566 เพื่อคัดให้เหลือ 12 ทีมสุดท้ายต่อไป

ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 ผลงาน

1. ผลงาน : ชาติภูนภาลัยต้านภัยทุจริต
ทีม : ราษฎร์ภักดี
สถาบัน : โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี จ.เชียงราย

2. ผลงาน : อินางน้อยรำโทนต้านทุจริต
ทีม : โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา

3. ผลงาน : โคราชต้านทุจริต
ทีม : หลานย่าโม
สถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด จ.นครราชสีมา

4. ผลงาน : เพลงโคราชต้านทุจริต
ทีม : เจ้าบ้านน้อยรักถิ่น
สถาบัน : โรงเรียนบ้านทัพมะขาม จ.นครราชสีมา

5. ผลงาน : ลำต้านทุจริต
ทีม : หนองผือสตูดิโอ
สถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง จ.หนองบัวลำภู

6. ผลงาน : ตร๊ตต่อต้านการทุจริต
ทีม : คณะตร๊ตโกนเจาตังเคาจุย
สถาบัน : โรงเรียนบ้านบุญช่วย จ.บุรีรัมย์

7. ผลงาน : สมเด็จประชานุเคราะห์ร่วมใจต้านภัยทุจริต
ทีม : โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
สถาบัน : โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์

8. ผลงาน : วิถีชาวนาไทย ไร้ทุจริต
ทีม : พระมารดาต้านทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ฯ

9. ผลงาน : งามล้ำค่า ถิ่นความดี ศักดิ์ศรีไทย
ทีม : พระยาประเสริฐ
สถาบัน : โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพ ฯ

10. ผลงาน : สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต
ทีม : เยาวชนไทยต้านภัยทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี จ.ลพบุรี

11. ผลงาน : ใต้ร่มธงไทยต้านภัยคอร์รัปชัน
ทีม : กำแพงใต้ต้านภัยคอร์รัปชั่น
สถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) จ.ราชบุรี

12. ผลงาน : ร้องต้านโกง
ทีม : อนุบาลวัดสระเกษ
สถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง

13. ผลงาน : สุขฤดี วิถีพื้นบ้าน ต้านทุจริต
ทีม : กลองยาวโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

14. ผลงาน : ช้าน้อง น้องอย่าช้า
ทีม : T.N. Entertainment
สถาบัน : โรงเรียนวัตท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช

15. ผลงาน : ทักษิณาวิถี คนดีแดนใต้
ทีม : A.M.C สร้างสังคมดี
สถาบัน : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

16. ผลงาน : รองเง็งบาตูต้านโกง
ทีม : รองเง็ง บ้าน บ้านบาตูปูเต๊ะ
สถาบัน : โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จ.ตรัง

ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 23 ผลงาน

1. ผลงาน : แม่เจดีย์ล้านนา ช่อสะอาดมังคลาอวยชัย
ทีม : แม่เจดีย์ทีม
สถาบัน : โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย

2. ผลงาน : เพลงซอต่อต้านการทุจริต
ทีม : BSW ร่วมต้านทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย

3. ผลงาน : พี่น้องชาวเผ่า รวมใจ ต้านภัยทุจริต
ทีม : โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จ.ตาก

4. ผลงาน : มังคละคีตกานท์ ร่วมต่อต้านทุจริต
ทีม : กล้าเสลา
สถาบัน : โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

5. ผลงาน : อีสานวัยรุ่นสไตล์ ต้านภัย คอร์รัปชัน
ทีม : ศิลป์ภูฮอม
สถาบัน : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา จ.สกลนคร

6. ผลงาน : เรือมกันตรึมสืบสานวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ทีม : รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สถาบัน : โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.บุรีรัมย์

7. ผลงาน : เยาวชนสืบสานหมอลำพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต
ทีม : ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สถาบัน : โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

8. ผลงาน : ทรายมูลร่วมใจต้านภัยทุจริต
ทีม : โรงเรียนทรายมูลวิทยา
สถาบัน : โรงเรียนทรายมูลวิทยา จ.ยโสธร

9. ผลงาน : เมืองแสนล้านช้าง
ทีม : โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
สถาบัน : โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด

10. ผลงาน : ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตพื้นบ้านอิสาน
ทีม : โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี

11. ผลงาน : โขนสดประยุกต์ ชุด ไทยช่วยไทย ไทยเจริญ
ทีม : วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบัน : วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ.อ่างทอง

12. ผลงาน : ลำตัดประยุกต์ปลุกจิตสำนึก
ทีม : ช่อพิกุล
สถาบัน : วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

13. ผลงาน : ศรัทธาสุจริต
ทีม : โรงเรียนวัดทรงธรรม
สถาบัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

14. ผลงาน : นาฏยรามัญ ต่อต้านคอร์รัปชัน
ทีม : นาฏศิลป์อำนวยวิทย์
สถาบัน : โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ

15. ผลงาน : นาฏศิลป์ สร้างสรรค์สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ทีม : นาฏบงกชแก้ว
สถาบัน : โรงเรียนวัดบางพูน จ.ปทุมธานี

16. ผลงาน : วิถีไทยห่างใกลทุจริต
ทีม : พระมารดาไร้ทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ฯ

17. ผลงาน : ทอล์กโชว์หนังตะลุง “เท่งนุ้ย ชวนแหลงเรื่องต่อต้านทุจริต”
ทีม : โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์
สถาบัน : โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช

18. ผลงาน : โนราห์ช่อสะอาดต้านทุจริต
ทีม : โรงเรียนหารเทารังษีประชาสรรค์
สถาบัน : โรงเรียนหารเทารังษีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

19. ผลงาน : โนราห์ร่วมใจ ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน
ทีม : สืบสานศิลป์ ถิ่นสิงขร โรงเรียนแจ้งวิทยา
สถาบัน : โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา

20. ผลงาน : โนราห์พะตงร่วมใจทำบทต่อต้านทุจริต
ทีม : ช่อจำปี
สถาบัน : โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา

21. ผลงาน : เยาวชนรุ่นใหม่ รวมพลังต้านภัยทุจริต
ทีม : คณะอภิรมย์จลินท์ ดุริยาภิรมย์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา

22. ผลงาน : ต้นกล้าพันธ์ใหม่ ต่อต้านการทุจริต
ทีม : คณะปานวรา ดุริยาภิรมย์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา

23. ผลงาน : บาตูร่วมใจต่อต้านทุจริต
ทีม : บาตูปูเต๊ะ
สถาบัน : โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จ.ตรัง

หมายเหตุ

  1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการแสดงมีเนื้อหาชักชวนให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงที่ผสมสานความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความร่วมสมัยโดยอ้างอิงจากการแสดงพื้นบ้าน และนำศิลปะการแสดงร่วมสมัยมาใช้เป็นช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน มีความโดดเด่น สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จำนวน 39 ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
  2. ผลงานการแสดงที่ผ่านเข้ารอบ 39 ผลงาน จะได้รับทุนการศึกษา ผลงานละ 3,500 บาท
  3. ทั้ง 39 ผลงาน จะต้องปรับปรุงแก้ไขการแสดงของแต่ละทีมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมถ่ายคลิปการแสดงส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เพื่อตัดสินผลงานในรอบรองชนะเลิศต่อไป
  4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 11 มกราคม 2566
    โดยคัดเลือกจาก 39 ผลงาน ให้เหลือเพียง 12 ผลงาน (แบ่งเป็นระดับละ 6 ผลงาน) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
  5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้