สิทธิประโยชน์สมาชิก

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน "สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด"

คำแนะนํา : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือก ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน "สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด"

โครงการความร่วมมือพัฒนาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ บริการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล TJ Smart Radio ที่สามารถวัดผลได้สร้างความน่าเชื่อถือและโปร่งใสแก่ผู้ใช้บริการ

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน "สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด"

โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุกระจายเสียง สังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2561

สถานีวิทยุเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาด สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ www.chorsaard.net เลือกภูมิภาค+จังหวัด+ชื่อสถานีวิทยุ

ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com