ป.ป.ช.ขันนอตหวังค่าโปร่งใส 'ปราบโกง' พุ่งเกิน 50 คะแนน

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  3092 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.ขันนอตหวังค่าโปร่งใส 'ปราบโกง' พุ่งเกิน 50 คะแนน

ป.ป.ช.ขันนอตหวังค่าโปร่งใส 'ปราบโกง' พุ่งเกิน 50 คะแนน

ป.ป.ช. เล็งจับมือหน่วยงานอื่น เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติปราบโกงระยะ 3 หวังค่าความโปร่งใสเกิน 50 คะแนน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ 7 จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ” โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ป.ป.ช. ต้องทำแผนบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และการปลูกจิตสำนึก ซึ่งที่ผ่านมา ป.ป.ช.เคยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐทั้งระดับกระทรวง กรม หลายหน่วยงาน นอกจากนี้ ป.ป.ช. จะต้องทำให้ข้อตกลงความร่วมมือที่ทำไว้กับหน่วยงานอื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยและหากสามารถบูรณาการการทำงานได้ตามยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่ 3 เชื่อว่าเราจะสามารถเอาชนะสงครามทุจริตได้ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) จะมีคะแนนมากกว่า 50 คะแนน จากที่ขณะนี้อยู่ที่ 38 คะแนน

ทั้งนี้นักศึกษา นยปส. รุ่นที่ 7 ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่ 3 ทั้งหมด 7 แนวทางคือ 1.การบูรณาการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.การบูรณาการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐแบบการตลาดเชิงสังคม 3.การบูรณาการการป้องกันและยับยั้งการทุจริตในเชิงรุกและพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 4.การบริหารกระบวนการบริหารยุติธรรมเชิงบูรณาการ 5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนประกอบกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล 6.การพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต และ 7.การบูรณาการการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ยังเสนอมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการในระดับจังหวัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้