การถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

Last updated: Dec 12, 2017  |  1269 จำนวนผู้เข้าชม  |  สำนักงาน กสทช.

การถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงาน กสทช. ขอให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการเสด็จฯ ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามตารางถ่ายทอดสดที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกำหนด

เอกสารประกอบข่าว https://broadcast.nbtc.go.th/data/news/doc/th/600200000001.pdf

Powered by MakeWebEasy.com