แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  6403 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป.ป.ช. จัดการประชุมชี้แจงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2560) พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกิตติ ลิ้มษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

สำหรัการประชุมชี้แจงฯในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564 ) ที่สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ได้รับมอบนโยบายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ จัดการประชุมชี้แจงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การจัดการประชุมชี้แจงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. โดยนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย” และต่อด้วยการเสวนา “แนวทางกำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ตามกรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 1) สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 2) สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ จึงได้กำหนดจัด “โครงการติดตามประเมินผลตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการประชุมชี้แจง การหารือแลกเปลี่ยนการทำงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายภาพรวมของแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้