การประชุมเสวนาเรื่อง "เครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น

Last updated: 2017-12-12  |  1119 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเสวนาเรื่อง "เครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานประชุมเสวนาเรื่อง "เครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต"ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ บทบาทสื่อมวลชนกับภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช.,เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น, นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.และผู้อำนวยการสถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดเสวนาดังกล่าวเพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคสื่อมวลชน ในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและพนักงานวิทยุสมัครเล่นเข้าร่วมเสวนา รวมถึงเป็นเครือข่ายสื่อสารต้านทุจริตต่อไป งานเสวนาดังกล่าวได้จัดขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com