ประมูล “ทุเรียนนนท์” แพงที่สุดในโลกลูกละ 3 แสน

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  5323 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประมูล “ทุเรียนนนท์” แพงที่สุดในโลกลูกละ 3 แสน

จังหวัดนนทบุรี เปิดประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และก้านยาว 9 ลูก โดยลูกที่แพงที่สุดถูกประมูลไปในราคา 3 แสนบาท

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ลานโปรโมรชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นการประมูลทุเรียนทั้งหมด 9 ลูก ประกอบด้วยพันธุ์หมอนทอง 6 ลูก พันธุ์ก้านยาว 3 ลูกจากสวนในจังหวัดนนทบุรี โดยมีพ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประมูลทุเรียนในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับทุเรียนหมอนทองจำนวน 6 ลูก ถูกประมูลไปในราคา 200,000 – 220,000 บาท ขณะที่พันธุ์ก้านยาว 3 ลูก ถูกประมูลไปในราคา 250,000 จำนวน 2 ลูก และอีก 1 ลูกถูกประมูลไปในราคา 300,000 บาท โดยผู้ชนะประมูลคือนายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านบางเขน โดยรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ซึ่งนับว่าเป็นทุเรียนที่มีราคาแพงที่สุดของงาน และทำลายสถิติทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้ว ที่ราคา 210,000 บาท

งานประมูลทุเรียนนนทบุรี เพื่อการกุศลนำเงินรายได้จากการประมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีผลการประมูลทุเรียนนนทบุรี จำนวน 9 ลูก

ลูกที่ 1 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง จากสวนคุณเบญจมาศ แตงไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 200,000 บาท ได้แก่ คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เงินรายได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี


 

ลูกที่ 2 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง จากสวนคุณเบญจมาศ แตงไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 200,000 บาท ได้แก่ คุณสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านบางเขน จำกัด เงินรายได้มอบให้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง


 

ลูกที่ 3 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง จากสวนคุณมะลิวัลย์ หาญใจไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 210,000 บาท ได้แก่ คุณสุริยัน บุญญมโนนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท เฟิร์สท ไดรฟ์ จำกัด เงินรายได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด


 

ลูกที่ 4 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง จากสวนคุณมะลิวัลย์ หาญใจไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 200,000 บาท ได้แก่ คุณจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เงินรายได้มอบให้กับศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ


 

ลูกที่ 5 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง จากสวนคุณมะลิวัลย์ หาญใจไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 220,000 บาท ได้แก่ คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี


 

ลูกที่ 6 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์หมอนทอง จากสวนคุณนิภา ตองอ่อน ผู้ประมูลได้ในราคา 220,000 บาท ได้แก่ คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์ บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครื่องเสียงซูเร็ค) คุณรุ่งธิดา เจริญสินทวีคูณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ และคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ โรงแรมริชมอนด์ เงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)


 

ลูกที่ 7 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์ก้านยาว จากสวนคุณมะลิวัลย์ หาญใจไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 250,000 บาท ได้แก่ คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณผกามาศ เอื้อชูยศ บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สตาร์แอร์) เงินรายได้มอบให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี


 

ลูกที่ 8 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์ก้านยาว จากสวนคุณมะลิวัลย์ หาญใจไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 250,000 บาท ได้แก่ คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการทางสมองบ้านราชาวดี (ชาย)


 

ลูกที่ 9 ทุเรียนนนทบุรี พันธุ์ก้านยาว จากสวนคุณมะลิวัลย์ หาญใจไทย ผู้ประมูลได้ในราคา 300,000 บาท ได้แก่ คุณสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านบางเขน เงินรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการทางสมองบ้านราชาวดี (หญิง)

นอกจากนี้ ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี จำกัด และศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกด ยังมอบเงินที่ได้จากการจำหน่ายค่าโต๊ะน้ำชาในการประมูลอีก 300,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยใช้เวลาในการประมูลกว่า 2 ชม. รวมยอดเงินที่ได้จากการประมูลทุเรียนทั้งหมด 9 ลูก เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท

ทางด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวว่า การประมูลทุเรียนนนทบุรี ในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับชาวสวน และรักษาพันธุกรรมทุเรียนนนทบุรีไว้ให้เป็นมรดกและเป็นวัฒนธรรมของชาวนนทบุรีสืบต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวที่จะเป็นเหมือนปอดให้กับจังหวัดนนทบุรี ทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยตลอดไป และยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง คุณภาพ และราคา ของทุเรียนนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและคงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง และตอบสนองตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผลไม้ของโลก พร้อมทั้งร่วมทำบุญ โดยนำเงินรายได้มอบให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรี

 

ชมภาพการประมูลผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้