"สรรเสริญ พลเจียก" ลาออกจากเลขาฯ ป.ป.ช. เตรียมนั่ง คตง.

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  3265 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"สรรเสริญ พลเจียก" ลาออกจากเลขาฯ ป.ป.ช. เตรียมนั่ง คตง.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเตรียมไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. ส่งหนังสือแจ้งลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม นี้ หลัง สนช. เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยนายสรรเสริญ เข้ามารับตำแหน่งเลข ป.ป.ช. ตั้งแต่ปี 2556 แทนนายณรงค์ รัฐอมฤต ที่เกษียณอายุราชการไป

โดยเนื้อหาในประกาศกรณีนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ความว่า

ตามที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ให้ความเห็นชอบให้ข้าพเจ้า นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปแล้ว นั้น

โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยที่ยังมิได้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 6 (20) (21) และ (22) หรือยังประกอบวิชาชีพตามข้อ 6 (23) ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตำแหน่ง หรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าว ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งตำแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ 6 (20) (21) (22) และ (23) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 

นายสรรเสริญ พลเจียก 
ผู้ประกาศ

 

หนังสือลาออก ดาวน์โหลด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้