รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: Jun 4, 2018  |  1678 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายการศาลปกครองพบประชาชน ดาวน์โหลด

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตาย หน่วยงานต้องรับผิดชอบหรือไม่"

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ผู้เยาว์มีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่
 • หากเสียชีวิตจากการซ้อมดับเพลิงใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 • การเตรียมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงไม่ดี ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต เข้าข่ายหน่วยงานจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่
 • การได้รับความเสียหายและทุกข์ทรมานทางจิตใจจากการขาดไร้อุปการะ สามารถฟ้องเรียกร้องเงินชดเชยได้หรือไม่

 

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน”

 • วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นางสาวพรนภา บุญฤทธิ์

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง ตัด/ต่อ

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ

 • นางสาวกวิสรา พุกเกษม
 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ของสำนักงานศาลปกครอง ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 • ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์.MP3
 • รับลิ้งก์สัญญานถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 128Kb/s http://radio1.chorsaard.net:9999
 • เว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net
 • เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

Powered by MakeWebEasy.com