รายการ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30-1900 น.

Last updated: Aug 20, 2018  |  276 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายการคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ดาวน์โหลด

รายการ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30-1900 น.

ประกวด MV เพื่อชาติ “ช่อสะอาดต้านทุจริต” โดยนายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู

รายการ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

  • วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
  • เวลา 18.30-19.00 น.

 

ผู้ดำเนินรายการ

  • นางสาวกาญจนา สีดอกบวบ
  • นางสาวไพพรรณ วาสนาวิไล

 

ผู้ผลิตรายการ

  • มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  • สมาคมสื่อช่อสะอาด

 

ห้องบันทึกเสียง

  • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้ควบคุมรายการ

  • นายสุทนต์ กล้าการขาย
  • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

 

รูปแบบรายการ

  • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
  • ความยาว 30 นาที

 

วิธีการดำเนินงาน

  • สด/บันทึกรายการล่วงหน้า

 

งบประมาณสนับสนุน

  • ไม่มี

 

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

  • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

 

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

Powered by MakeWebEasy.com