ซีพีเอฟ ปลูกฝังพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน เดินหน้าสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

Last updated: 2021-08-03  |  716 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซีพีเอฟ ปลูกฝังพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน เดินหน้าสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

ส่งเสริมพนักงานในองค์กร คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  สานประโยชน์สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานในองค์กร คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สานประโยชน์สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดิน น้ำ ป่าคงอยู่  และเดินตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน โดยได้ถ่ายทอดแนวทางดำเนินงานสู่โรงงานและฟาร์มทั่วประเทศ ด้วยการปลูกฝังพนักงานสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชน ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้จัดประกวดและมอบรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (CPF CSR Awards) เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานคิดสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สอดรับกลยุทธ์ของบริษัท Sustainability in Action ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา

“ปีนี้ บริษัทฯยกระดับและบูรณาการขีดความสามารถของพนักงาน จัดประกวด CSR Pitching Contest 1#2021 ชิงเงินรางวัลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง มีโครงการที่เข้าประกวด 17 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่พนักงานของโรงงานและฟาร์ม ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน” นายวุฒิชัย กล่าว

ผลการแข่งขันมี 6 โครงการที่ได้รับรางวัล จากเกณฑ์พิจารณา ด้านความคิดสร้างสรรค์ การขยายผลและความยั่งยืน ประโยชน์ และ ความเป็นไปได้ โดยรางวัลสูงสุด Gold Pitch ได้แก่ “โครงการน้ำดื่มชุมชน” ของโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก-โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ รับเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดโครงการ และขยายผลสร้างประโยชน์ต่อชุมชน เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดื่มของชุมชนให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และยังเป็นโครงการที่สอดรับกับเป้าหมาย SDGs ข้อ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน และข้อ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

Powered by MakeWebEasy.com