ป.ป.ช. จับมือกับกรมการปกครอง ปูพรมขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่อำเภอ 878 อำเภอ ทั่วประเทศ

Last updated: 2021-08-05  |  3288 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. จับมือกับกรมการปกครอง ปูพรมขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่อำเภอ 878 อำเภอ ทั่วประเทศ

ป.ป.ช. จับมือกับกรมการปกครอง ปูพรมขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่อำเภอ 878 อำเภอ ทั่วประเทศ

วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกรมการปกครอง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ นายเสรี กัณฑ์โรจน์ หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง และนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช ร่วมบรรยายให้ความรู้และชี้แนวทางในการประเมินฯ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากอำเภอทั้ง 878 อำเภอ (ระดับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประเมินฯ) ผู้บริหารและผู้แทนของกรมการปกครอง เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,800 คน

Powered by MakeWebEasy.com