กลุ่มสถานีวิทยุท้องถิ่น เรียกร้อง “กสทช.รักษาการ” ชะลอจัดสรรคลื่น "วิทยุกระจายเสียง" รอชุดใหม่มาจัดการ

Last updated: 2021-09-05  |  7927 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลุ่มสถานีวิทยุท้องถิ่น เรียกร้อง “กสทช.รักษาการ” ชะลอจัดสรรคลื่น "วิทยุกระจายเสียง" รอชุดใหม่มาจัดการ

กลุ่มสถานีวิทยุท้องถิ่น เรียกร้อง “กสทช.รักษาการ” ชะลอจัดสรรคลื่น "วิทยุกระจายเสียง" ปลายกันยายน นี้ หวั่น กระทบบริหารจัดการหลังการคืนคลื่นสถานีหลัก แนะควรให้ “กสทช.ชุดใหม่”  เข้ามาจัดการเหตุมีผลพวงอนาคตระยะยาว โดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง

จากกรณีที่สำนักงาน กสทช. ประกาศยุติการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายในวันที่ 3 เมษายน 2565 ทำให้สถานีวิทยุท้องถิ่นกว่า 4 พันสถานี ที่มีสถานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และสถานีหลักเดิม 313 สถานี ต้องเตรียมตัวเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ซึ่งมีผลผูกพันอนาคตระยะยาว  โดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง

กิจการวิทยุกระจายเสียงภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเกิดความสมดุลย์ในสังคมไทย

Powered by MakeWebEasy.com