ป.ป.ช. เปิดศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

Last updated: 2022-04-07  |  2662 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. เปิดศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัด ภาค 1 และกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ภาค 1 และ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Onsite ในสถานที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 1 และ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร) และ Online Platform ผ่านระบบ Zoom Webinar ส่งสัญญาณจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบนโยบาย หัวข้อ “ชมรม STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด ในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมต้านทุจริตของภาคประชาชนในระดับพื้นที่” และรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด ด้วยการสร้างองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และการใช้กลไกเครือข่ายเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต”

ในส่วนกิจกรรมย่อยที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด การอภิปราย หัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด” ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ กานตอัมพร และคณะวิทยากรจากสถาบันเมธาฟอรั่ม เป็นวิทยากรดำเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด การดำเนินการการจัดตั้ง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อเสมือนจริง ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน

โดยมีนางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และมีเครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ในพื้นที่ภาค 1 จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง และในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่มโซน ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนมากกว่า 85 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการดำเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีตัวแทนจังหวัดในพื้นที่ภาค 1 และกลุ่มโซนของกรุงเทพมหานคร นำเสนอผลการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัด ดังนี้

ภาค 1

1. ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดลพบุรี
2. ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
3. ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดสระบุรี

กรุงเทพมหานคร

1. ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
2. ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กลุ่มกรุงธนเหนือ
3. ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กลุ่มกรุงเทพกลาง

และมีจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาค 1 และกลุ่มโซนอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัด ประสบผลสำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com