รองเลขาธิการ กกต. หารือนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กกต.

Last updated: 2022-04-27  |  5207 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รองเลขาธิการ กกต. หารือนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กกต.

รองเลขาธิการ กกต. หารือนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หารือร่วมกับนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่าย เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางภาคีเครือข่าย (ดีเจประชาธิปไตย) โดยสื่อวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด จำนวน 421 สถานีทั่วประเทศ ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้ดำเนินการจัดทำรายการ "กกต. ขอบอก" โดยออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00 น. และรายการ "เปิดประตูสู่ กกต." ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น. ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง บนความมุ่งมั่น สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

Powered by MakeWebEasy.com