กกต.จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

Last updated: 13 พ.ค. 2565  |  5763 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยมีศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ถนนเลียบชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงอาสาสมัครต่างๆ ทุกแขนง ที่ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่ว่างเว้นจาการเลือกตั้งเมืองพัทยาเป็นเวลา 10 ปี ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งจัดให้มีการดูแลและป้องกันเกิดความปลอดภัยสูงสุดจากอาสาสมัครสาธารณสุข

โดยศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และแขกผู้มีเกียรติแสดงสัญลักษณ์เปิดงานหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้ง พร้อมร่วมขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งบนถนนเลียบชายหาดพัทยา “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง”

นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญในการรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันให้ได้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณร้อยละ 70 และให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ซึ่งเมืองพัทยานั้นเว้นว่างจากการเลือกตั้งมาถึง 10 ปี จึงถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศักดิ์ศรีของชาวเมืองพัทยาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยาที่สำคัญยิ่งในการเลือกตั้งผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวเมืองพัทยา พัฒนาเมืองพัทยาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม "Big Day" รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และขอขอบคุณพลังมวลชนทุกภาคส่วนที่ได้มารวมพลังกันร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองพัทยาไปด้วยกัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงานเมืองพัทยา และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ฯลฯ จำนวน 500 คน

 

ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565) มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,170 คน 39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปลาไหล หมู่ที่ 6, 7 และ 8/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,421 คน 30 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.นาเกลือ หมู่ที่ 6/ ต.หนองปรือ หมู่ที่ 5, 6 และ 13

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,030 คน 38 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 9, 10 (บางส่วน) และ 11/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 4 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,794 คน  39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 10 (บางส่วน) และ 12/ ต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4

รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 78,415 คน จำนวน 146 หน่วยเลือกตั้ง 

หมายเหตุ : เกาะล้าน อยู่เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ 7 มี 4 หน่วยเลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,184 คน

  • หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 545 คน ที่เลือกตั้ง วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน)
  • หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 530 คน ที่เลือกตั้ง วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน)
  • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 525 คน ที่เลือกตั้ง โรงเรียนเมืองพัทยา 10
  • หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 584 คน ที่เลือกตั้ง โรงเรียนเมืองพัทยา 10

Powered by MakeWebEasy.com