อัพเดท! รายชื่อ 89 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่

Last updated: 21 ต.ค. 2565  |  20934 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อัพเดท! รายชื่อ 89 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่

พรรคการเมืองที่ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนรวม 89 พรรค ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวมจำนวนสมาชิก 1,237,895 ราย รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 468 สาขา รวมจำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,714 ราย รวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 485 ราย รวมจำนวนคณะกรรมการบริหาร 1,215 ราย

1.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (001)
หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รวมจำนวนสมาชิก 103,958 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 21 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 317 ราย

2.พรรคประชากรไทย (ปชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)
หัวหน้าพรรค นายคณิศร สมมะลวน
รวมจำนวนสมาชิก 10,160 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 14 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 17 ราย

3.พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)
หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
รวมจำนวนสมาชิก 7,748 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย

4.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)
หัวหน้าพรรค นายวชิร ศุภรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 6,440 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

5.พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)
หัวหน้าพรรค นายชลน่าน ศรีแก้ว
รวมจำนวนสมาชิก 62,310 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 311 ราย

6.พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (041)
หัวหน้าพรรค -
รวมจำนวนสมาชิก 11,923 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

7.พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) (เดิมชื่อพรรคชาติพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)
หัวหน้าพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รวมจำนวนสมาชิก 12,614 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 55 ราย

8.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)
หัวหน้าพรรค นายอนุรักษ์ จุรีมาศ (รักษาการ)
รวมจำนวนสมาชิก 11,372 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 43 ราย

9.พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)
หัวหน้าพรรค นายประวัติ เทียนขุนทด
รวมจำนวนสมาชิก 7,313 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

10.พรรคภูมิใจไทย (ภท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)
หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รวมจำนวนสมาชิก 57,474 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 209 ราย

11.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)
หัวหน้าพรรค นายสาวิทย์ แก้วหวาน
รวมจำนวนสมาชิก 11,252 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

12.พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)
หัวหน้าพรรค นางสมพร จูมั่น
รวมจำนวนสมาชิก 8,744 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

13.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)
หัวหน้าพรรค นายสุรทิน พิจารณ์
รวมจำนวนสมาชิก 38,463 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 21 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 33 ราย

14.พรรคพลังชล (พช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)
หัวหน้าพรรค นายเชาว์ มณีวงษ์
รวมจำนวนสมาชิก 5,862 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

15.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)
หัวหน้าพรรค นายปรีดา บุญเพลิง
รวมจำนวนสมาชิก 14,364 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 14 ราย

16.พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)
หัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง
รวมจำนวนสมาชิก 12,200 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

17.พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)
หัวหน้าพรรค นายชัชวาลล์ คงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 20,086 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

18.พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)
หัวหน้าพรรค นางจุฑามาศ ปลอดดี
รวมจำนวนสมาชิก 10,348 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

19.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)
หัวหน้าพรรค นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
รวมจำนวนสมาชิก 11,632 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 54 ราย

20.พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (144)
หัวหน้าพรรค นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
รวมจำนวนสมาชิก 10,510 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

21.พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
รวมจำนวนสมาชิก 56,617 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 287 ราย

22.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)
หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
รวมจำนวนสมาชิก 9,351 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

23.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)
หัวหน้าพรรค นายศรัณย์วุฒิ ศรันย์เกตุ
รวมจำนวนสมาชิก 21,935 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 22 ราย

24.พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)
หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
รวมจำนวนสมาชิก 25,645 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

25.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)
หัวหน้าพรรค นายบุญญา หลีเหลด
รวมจำนวนสมาชิก 10,319 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

26.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)
หัวหน้าพรรค นางสาวนงนุช บัวใหญ่
รวมจำนวนสมาชิก 14,558 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

27.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)
หัวหน้าพรรค นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
รวมจำนวนสมาชิก 12,930 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

28.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)
หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 41,904 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 213 ราย

29.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)
หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
รวมจำนวนสมาชิก 26,445 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 12 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

30.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)
หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
รวมจำนวนสมาชิก 14,442 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

31.พรรคพลเมืองไทย (พล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)
หัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 10,728 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย

32.พรรคสร้างอนาคตไทย (สอคท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)
หัวหน้าพรรค นายอุตตม สาวนายน
รวมจำนวนสมาชิก 12,087 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 15 ราย

33.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)
หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
รวมจำนวนสมาชิก 10,044 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

34.พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)
หัวหน้าพรรค นายอโณทัย ดวงดารา
รวมจำนวนสมาชิก 36,325 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

35.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)
หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
รวมจำนวนสมาชิก 5,231 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

36.พรรครวมพลัง (รพ.) (เดิมชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)
หัวหน้าพรรค นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รวมจำนวนสมาชิก 9,888 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย

37.พรรคพลังไทรุ่งเรือง (พทร) (เดิมชื่อสยามพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)
หัวหน้าพรรค นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน
รวมจำนวนสมาชิก 10,610 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

38.พรรคไทยพร้อม (พทร) (เดิมชื่อไทยพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)
หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
รวมจำนวนสมาชิก 7,236 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

39.พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)
หัวหน้าพรรค นายนิคม บุญวิเศษ
รวมจำนวนสมาชิก 12,183 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

40.พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) (ชื่อเดิมพรรคพลังไทยรักไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)
หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
รวมจำนวนสมาชิก 15,768 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

41.พรรครวมแผ่นดิน (ร.ผ.ด.) (ชื่อเดิมพรรคพลังชาติไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)
หัวหน้าพรรค พลเอกวิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รวมจำนวนสมาชิก 15,538 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

42.พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)
หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รวมจำนวนสมาชิก 13,413 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย

43.พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
รวมจำนวนสมาชิก 8,924 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย

44.พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)
หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 29,518 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 63 ราย

45.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รวมจำนวนสมาชิก 57,472 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 264 ราย

46.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)
หัวหน้าพรรค นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 11,076 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

47.พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)
หัวหน้าพรรค นางณฐพร ชลายนนาวิน รก.หัวหน้าพรรค
รวมจำนวนสมาชิก 9,559 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

48.พรรคเพื่อราษฎร (พร.) (ชื่อเดิมพรรคสุจริตชน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (200)
หัวหน้าพรรค -
รวมจำนวนสมาชิก 10,458 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

49.พรรคพลังศรัทธา (พลศธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (201)
หัวหน้าพรรค พล.อ. อนันตร์ บุญรำไพ
รวมจำนวนสมาชิก 5,902 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

50.พรรคเป็นธรรม (ปธ.) (ชื่อเดิมพรรคกลาง) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)
หัวหน้าพรรค นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
รวมจำนวนสมาชิก 5,419 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

51.พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)
หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
รวมจำนวนสมาชิก 6,842 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

52.พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)
หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
รวมจำนวนสมาชิก 6,676 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย

53.พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)
หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
รวมจำนวนสมาชิก 9,997 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย

54.พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)
หัวหน้าพรรค นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 7,539 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

55.พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)
หัวหน้าพรรค นางสาว กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 10,750 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

56.พรรคราชสีห์ไทยดี (รสท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (212)
หัวหน้าพรรค -
รวมจำนวนสมาชิก 2,931 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

57.พรรครวมไทยยูไนเต็ด (รทย) (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (213)
หัวหน้าพรรค นายวรนัยน์ วาณิชกะ
รวมจำนวนสมาชิก 7,171 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

58.พรรคคนงานไทย (พ.ค.ง.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (215)
หัวหน้าพรรค นายธีระ เจียบุญหยก
รวมจำนวนสมาชิก 6,898 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

59.พรรคสร้างชาติ (สช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (216)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ปกิตน์ สันตินิยม
รวมจำนวนสมาชิก 7,380 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

60.พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)
หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 8,585 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 36 ราย

61.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)
หัวหน้าพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
รวมจำนวนสมาชิก 22,295 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 61 ราย

62.พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.) (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)
หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 6,163 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

63.พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)
หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี
รวมจำนวนสมาชิก 10,564 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย

64.พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)
หัวหน้าพรรค นายจีระยุทธ วีรวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 26,123 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 93 ราย

65.พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (224)
หัวหน้าพรรค นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน
รวมจำนวนสมาชิก 19,306 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 37 ราย

66.พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (226)
หัวหน้าพรรค นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
รวมจำนวนสมาชิก 11,582 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 34 ราย

67.พรรคไทยสร้างไทย (ทสท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (227)
หัวหน้าพรรค นายสอิสร์ โบราณ
รวมจำนวนสมาชิก 35,838 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

68.พรรคมิติใหม่ (มต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (228)
หัวหน้าพรรค นายปรีชา ไข่แก้ว
รวมจำนวนสมาชิก 5,237 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

69.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (229)
หัวหน้าพรรค นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รวมจำนวนสมาชิก 7,527 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

70.พรรคไทยสมาร์ท (ทสม) (เดิมชื่อพรรคมวลชนสยาม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (230)
หัวหน้าพรรค นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์
รวมจำนวนสมาชิก 6,084 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

71.พรรคเพื่อประชาชน (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (231)
หัวหน้าพรรค นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รวมจำนวนสมาชิก 5,230 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

72.พรรคพลังสยาม (พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (232)
หัวหน้าพรรค นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
รวมจำนวนสมาชิก 5,211 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

73.พรรคไทยรักกัน (ทรก) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (233)
หัวหน้าพรรค นายพีระพงษ์ ไพรินทร์
รวมจำนวนสมาชิก 16 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

74.พรรคไทยภักดี (ทภด) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (234)
หัวหน้าพรรค นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
รวมจำนวนสมาชิก 11,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

75.พรรคแนวทางใหม่ (นทม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (235)
หัวหน้าพรรค นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 5,252 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 14 ราย

76.พรรคเสมอภาค (สมภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (236)
หัวหน้าพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 2,675 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

77.พรรคไทยชนะ (ทช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (237)
หัวหน้าพรรค นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
รวมจำนวนสมาชิก 2,341 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

78.พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (238)
หัวหน้าพรรค นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
รวมจำนวนสมาชิก 3,781 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

79.พรรคไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.ส) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (239)
หัวหน้าพรรค นายธำรงค์ เรืองธุระกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 4,203 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

80.พรรครวมไทยรักชาติ (รทช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (240)
หัวหน้าพรรค นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 29 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

81.พรรคไทยเป็นหนึ่ง (ทปน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (241)
หัวหน้าพรรค นายนิธิพัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์
รวมจำนวนสมาชิก 215 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

82.พรรคท้องที่ไท (ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)
หัวหน้าพรรค ด.ต.วีระ หมีทอง
รวมจำนวนสมาชิก 3,038 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

83.พรรคเปลี่ยนอนาคต (พปอ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (243)
หัวหน้าพรรค นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์
รวมจำนวนสมาชิก 35 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

84.พรรคใหม่ (ม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (244)
หัวหน้าพรรค นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน
รวมจำนวนสมาชิก 40 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

85.พรรคแรงงานสร้างชาติ (รสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (245)
หัวหน้าพรรค นายมนัส โกศล
รวมจำนวนสมาชิก 2,619 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

86.พรรคไทยก้าวหน้า (ทกน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (246)
หัวหน้าพรรค นายวัชรพล บุษมงคล
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

87.พรรคพลัง (พ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (247)
หัวหน้าพรรค นายชัยยพล พสุรัตน์บรรจง
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

88.พรรคสยามพล (สย.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (248)
หัวหน้าพรรค นายสุขอนันต์ วังสุนทร
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

89.พรรคชาติรุ่งเรือง (ชรร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (249)
หัวหน้าพรรค นางพิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ที่มากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้