'นพ.สรณ' ร้อง ปธ.วุฒิสภา ตรวจสอบ กมธ.เทคโนโลยีฯ ก้าวก่าย-แทรกแซงหน้าที่ ปธ.กสทช.

Last updated: 1 เม.ย 2567  |  1869 จำนวนผู้เข้าชม  | 

'นพ.สรณ' ร้อง ปธ.วุฒิสภา ตรวจสอบ กมธ.เทคโนโลยีฯ ก้าวก่าย-แทรกแซงหน้าที่ ปธ.กสทช.

‘นพ.สรณ’ ส่งหนังสือถึง ‘ประธานวุฒิสภา’ ขอให้ตรวจสอบ ‘กมธ.เทคโนโลยีฯ’ ก้าวก่าย-แทรกแซงอำนาจ ‘ประธาน กสทช.’ หลังเข้าตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ประธานฯ-การสรรหา ‘เลขาธิการ กสทช.’

        เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา โดยขอให้ประธานวุฒิสภาตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ

        กรณีคณะกรรมาธิการฯมีมติรับเรื่อง และมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ มา ศ.คลินิก นพ.สรณ ประธาน กสทช. รวมถึงการมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. นั้น เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

        “ด้วยข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว จึงขอกราบเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้มีการดำเนินการ ดังนี้

        1) ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช. เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน กรณีการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ว่า ขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 129 วรรคสาม หรือไม่

        2) ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมาธิการในการออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ1) 009/ว 3784 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ1) 0009/4101 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ให้ข้าพเจ้าไปร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 129 หรือไม่

        3) ตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมาธิการที่ตรวจสอบข้อมูลคำฟ้องทางคดีทั้ง 4 คดีและมีคำวินิจฉัยว่า ไม่กระทบต่อการดำเนินการพิจารณาคดีของศาลนั้น คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมลงมติว่าอย่างไร เป็นการประชุมครั้งที่เท่าใด เมื่อใด พร้อมขอสำเนารายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

        4) ตรวจสอบการดำเนินการของประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการว่า เข้าข่ายเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ของประธาน กสทช. และการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 185 (1) และ (3) หรือไม่

        5) ตรวจสอบการดำเนินการของประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการว่า ใช้หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายใด ในการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ซึ่งได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามโดยคณะกรรมการสรรหา ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วนทุกประการแล้ว

        6) พิจารณามีคำสั่งให้ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการยุติการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงอันอาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

        7) ระงับยับยั้งรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช. เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน กรณีการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช.ในคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิให้เผยแพร่ ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นหรือสาธารณะ

        จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง” หนังสือสำนักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ที่ สทช.1001/14034 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 ลงนามโดย ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ระบุ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้