พลิกแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา 'สุนทร บุญเรือง' อดีตนายก อบต.บ้านหลวง เชียงใหม่ เรียกรับเงินโครงการสร้างสนามฟุตบอลโกลหนู ปี 56 ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาลงโทษจำคุก 5 ปี - พวก 1 ราย โดน 3 ปี 4 เดือน ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือ 2 ปี 2 เดือน 20 วัน ไม่รอลงอาญา

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'คำนึง ชูจันทร์ -ศักดิ์ศิวา หรือศตคุณ ศรีนวล' อดีต 2 จนท.สำนักงานที่ดินสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย สมคบเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินป่าไม้เขาดวงนก ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ พิพากษาลดโทษจำคุกเหลือคนละ 4 ปี 8 เดือน จากโดนคนละ 7 ปี

คำพิพากษาคดีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 กรณีเรียกรับสินบน 20 ล้าน ข้อหากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'เวียงชัย ราชฤทธิ์' อดีตผอ.โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 3 ข้อ ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา-เคยตกเป็นข่าวถูกแจ้งความร้องทุกข์ทำบัญชีผี เบิกเงินอุดหนุน นร.-แจกชุดนักเรียนราคาถูก

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ไพรวัลย์ หรือพิชิต ลิ่วสกุลฤดี' อดีตนายก อบต.ห้วยชมภู เชียงราย เบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเท็จ ล่าสุดศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน - ไม่รอลงอาญา

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'จุลพันธ์ ทับทิม' อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร ทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 6 พิพากษาลงโทษจำคุก 12 ปี ไม่รอลงอาญา - พวก 1 ราย โดนด้วย 8 ปี

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'จันทร์ประภา อิสสอาด' อดีตผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี ยักยอกเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 50 ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 1 พิพากษาลงโทษ จำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา

เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'สมนึก ศรีคง' อดีตนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว เพชรบูรณ์ เปลี่ยนชื่อตนเองเป็นผู้รับเงินตามเช็คส่งเสริมการขายบริษัท คูโบต้า เพชรบูรณ์ จำกัด นำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 6 พิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน แต่ได้รอลงอาญา ปรับอีก 5,000 บาท หลังเจ้าตัวรับสารภาพ - ป.ป.ช. ค้าน อสส.ไม่อุทธรณ์สู้ต่อ

เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ศรีทน พอสุยะ' อดีตนายก อบต.หนองปลาสะวาย ลำพูน จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ตามเส้นทางแม่น้ำปิง 5 จุดเท็จ ปลอมเอกสารเบิกจ่าย ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน แต่ได้รอลงอาญา - ป.ป.ช. ค้าน อสส.ไม่อุทธรณ์สู้ต่อ

เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'หวัง ปั้นทองคำ' อดีตนายก อบต.วังลึก สุพรรณบุรี นำญาติรองนายกฯ เป็นคู่สัญญาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเก่าแทนของใหม่ ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 7 พิพากษาลงโทษจำคุก 3 ปี พวก 2 ราย โดนคนละ 2 ปี แต่ได้รอลงอาญา - ป.ป.ช. ค้าน อสส.ไม่อุทธรณ์สู้ต่อ

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'เสมา หรือสุชาติ วนะสิทธิ์' อดีตผอ.ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬานันทนาการ จังหวัดพัทลุง ทุจริตปลอมเอกสารอนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านลูกน้อง นำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว ก่อนอ้างยังไม่ตกเบิก ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาลงโทษจำคุก 8 กระทง 24 ปี 32 เดือน ไม่รอลงอาญา คืนเงิน 36,000 บาท

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ปิยากร อาจวิชัย' อดีตนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลมุก มุกดาหาร ปลอมใบเสร็จยักยอกเงินจัดเก็บภาษีไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษ จำคุก 14 ปี 42 เดือน พฤติการณ์คดีร้ายแรงไม่รอลงอาญา

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'พีรพงศ์ สุวรรณพงค์' อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เรียกรับเงินแลกทำสัญญาเช่าที่ดิน ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษ จำคุก 8 ปี ไม่รอลงอาญา

ป.ป.ช.เผยแพร่ผลคดีกล่าวหา 'สมเชาว์ สิทธิเชนทร์ อดีตผอ.โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สุราษฎร์ธานี ทุจริตอาหารกลางวันเด็กอนุบาล ให้กินขนมจีนราดน้ำปลา ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 8 ลงโทษหนัก 77 กระทง รวมคุก 192 ปี 6 เดือน แต่ติดจริง 50 ปี - เห็นชอบตาม อสส.ไม่อุทรณ์สู้ต่อ ปิดฉากคดีเป็นทางการ

เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์' อดีตผอ.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา จัดจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมโดยวิธีพิเศษมิชอบ จ่ายเงินค่าจ้างผู้รับเหมานอกเหนือสัญญาจ้าง เอื้อบางรายให้มีสิทธิเข้าทำสัญญา ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน พร้อมพวก 4 ราย เอกชนโดน 1 ปี 8 เดือน ปรับ 1 แสน หลังรับสารภาพ - ป.ป.ช.ค้าน อสส. ไม่อุทธรณ์แก้คำพิพากษา

เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา "พรหม ภักดี" อดีตนายก อบต.หนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ทุจริตโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ปี 2550 ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 6 พิพากษาลงโทษจำคุก 5 ปี - พวก 4 ราย โดนด้วยคนละ 3 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'มานุตตา หรือ นุตภูไท พ่อธานี' อดีตหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.พระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปลี่ยนซองสอบราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเอื้อเอกชน ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา

ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 2 กระทง รวม 12 เดือน ‘นริศร ทองธิราช’ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ กรณีเสียบบัตรลงคะแนนเสียงแทนกัน คดีที่สอง ให้นับโทษต่อจากคดีแรก 22 กันยายน โดน 16 เดือน

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ธีรภัฏ เพิ่มไกรศรี' อดีตผอ.รร.บ้านหนองสะแก ต.หนองบัว อ.คง นครราชสีมา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ-บริจาค-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ปี 2549 - 2556 มิชอบ ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาลงโทษจำคุก 3 กระทง 15 ปี ไม่รอลงอาญา

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'เสาวลักษณ์ อนุญาหงษ์' อดีตครูพี่เลี้ยง ศูนย์เด็ก อบต.บ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เรียกรับเงินตอบแทนต่อสัญญาลูกจ้าง 9 ราย ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนโทษ จำคุก 8 ปี 64 เดือน ไม่รอลงอาญา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้