ประกาศแนวปฏิบัติการออกอากาศของสถานีวิทยุ ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  34105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศแนวปฏิบัติการออกอากาศของสถานีวิทยุ ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องด้วยในเดือนตุลาคม 2560 เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอแจ้งให้สถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ทั่วประเทศ ทราบถึงแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 

วันที่ 1-12 ตุลาคม 2560 เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 1. การออกอากาศรายการของสถานีให้นำรายการปกติมาออกอากาศได้โดยให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการ ผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามที่ กสทช. กำหนดโดยเคร่งครัด
 2. ควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 3. การโฆษณา ให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ตามข้อ 1.

 

วันที่ 13 -24 ตุลาคม 2560 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 1. การออกอากาศรายการของสถานีให้ออกอากาศรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) โดยไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ทั้งนี้ให้เน้นเนื้อหาการบรรยายและความรู้สึกของประชาชนให้รำลึกถึงการสูญเสียและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 2. การโฆษณา ให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ตามข้อ 1.
 3. การนำเสนอรายการวิทยุควรใช้ถ้อยคำหรือภาษาให้มีความเหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้บทเพลงในรายการ และดนตรีนำรายการให้อยู่ภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย โดยไม่มีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา หรือรุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวมแสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร
 4. การนำเสนอรายการพิเศษ
            4.1 วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ขอให้นำเสนอรายการพิเศษที่เกี่ยวกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            4.2 ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560 ควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            4.3 ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2560 ขอให้ทุกสถานีเพิ่มเติมรายการพิเศษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเข้าสู่ห้วงของวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

วันที่ 25 -27 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 1. การถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ ทั่วประเทศ โดยสมาคมสื่อช่อสะอาด จะเป็นแม่ข่ายลิ้งค์สัญญาณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://radio1.chorsaard.net:9999 ให้สถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ทั่วประเทศ
 2. การออกอากาศรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง นอกเหนือจากการเชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ ทั่วประเทศ ให้ออกอากาศเฉพาะรายการที่มีระดับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) มาออกอากาศได้ โดยไม่เป็นการแสดงถึงการบันเทิงใจ การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสมภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย
 3. การโฆษณา ขอให้งดเว้น โดยให้มีเนื้อหาข้อความแสดงไว้อาลัยแทน ทั้งนี้ให้สามารถกล่าวถึงเฉพาะชื่อของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคล และจะต้องใช้ภาษา ถ้อยคำ รวมถึงอารมณ์ในการถ่านทอดให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ช่วงวันออกทุกข์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 1. การถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีสำคัญ ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ ทั่วประเทศ โดยสมาคมสื่อช่อสะอาด จะเป็นแม่ข่ายลิ้งค์สัญญาณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://radio1.chorsaard.net:9999 ให้สถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ทั่วประเทศ
 2. การออกอากาศรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ให้ออกอากาศรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) โดยไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย
 3. ควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 4. การโฆษณา ให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ตามข้อ 2.

 

ตารางการถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่าน URL สมาคมสื่อช่อสะอาด http://radio1.chorsaard.net:9999

 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาพิเศษสดับปกรณ์ เทศน์ สวดธรรมคาถา สดับปกรณ์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

 

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

เวลา 10.30 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 30 รูป ถวายพรพระรับพระราชทานฉัน ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 89 รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์

 

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

 • เวลา 17.30 - 19.30 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

 • เวลา 07.00 - 12.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ
 • เวลา 17.00 - 19.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงโขนหน้าไฟ
 • เวลา 22.00 - 23.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เวลา 23.00 - 24.00 น. ถ่ายทอดเสียงการแสดงมหรสพ (จนกว่าจะเสด็จฯกลับ)

 

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

 • เวลา 08.00 - 11.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

 

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

 • เวลา 17.00 - 19.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

 • เวลา 10.30 - 14.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 • เวลา 17.00 - 19.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศวิหาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 1. สปอตวิทยุถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลด
 2. สารคดีสั้นทางวิทยุ ชุด "ตามรอยพ่อ" ดาวน์โหลด
 3. เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลด
 4. กลอนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลด


หมายเหตุ : สมาคมสื่อช่อสะอาด ผลิตรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางวิทยุออนไลน์  http://radio1.chorsaard.net:9999/;stream.mp3

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

 

ที่มา : หนังสือที่ สทช 4010/ว31965  ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้