7วันอันตราย เทศกาลปีใหม่2561 วันที่สี่ เกิดอุบัติเหตุ 678 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 714 คน รวม 4 วัน

Last updated: 4 ม.ค. 2561  |  1736 จำนวนผู้เข้าชม  | 

7วันอันตราย เทศกาลปีใหม่2561 วันที่สี่ เกิดอุบัติเหตุ 678 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 714 คน รวม 4 วัน

ศปถ. เน้นย้ำจังหวัดคุมเข้มเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ – ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2560  เกิดอุบัติเหตุ 678 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 714 คน รวม 4 วัน (28 – 31 ธันวาคม 2560) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,380 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 239 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,500 คน ศปถ.จึงได้กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเสี่ยงในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลเส้นทางสายรอง เส้นทางโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ควบคู่กับการจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตรวจตราผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุในถนนชุมชนและหมู่บ้าน อีกทั้งดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยจัดมีอุปกรณ์นิรภัยและเสื้อชูชีพอย่างเพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 678 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 714 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 48.67 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.40 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.26 รถปิคอัพ 6.39 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.11 บน ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.05 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.43 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 29.50 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,005 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,374 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 779,130 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 138,176 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 40,788 ราย ไม่มีใบขับขี่ 38,291 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และเชียงราย (24 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (25 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (28 – 31 ธ.ค. 60) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,380 ครั้ง  ผู้เสียชีวิตรวม 239 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,500 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 13 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (86ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (11 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์ (89 คน)

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวว่า ในวันนี้ประชาชนยังคงเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้สั่งกำชับให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเน้นการตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเสี่ยงในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลเส้นทางสายรองและเส้นทางโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สำหรับจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำได้เน้นย้ำให้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ตรวจสอบท่าเทียบเรือ โป๊ะเรือ เรือโดยสารให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พนักงานขับเรือมิให้มีพฤติกรรมเสี่ยง จัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยและเสื้อชูชีพเพียงพอต่อการใช้งานและจัดทีมกู้ภัยทางน้ำให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมถึงประสานสถานประกอบการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่รถของผู้เช่ารถทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศทุกครั้ง อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
อย่างเคร่งครัด 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัด และอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินมาตรการทางสังคม โดยจัดตั้งด่านชุมชนและจุดสกัดในถนน อบต. / หมู่บ้าน กวดขันผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่ใช่อุปกรณ์นิรภัย ขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะเสี่ยงอุบัติเหตุ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากกว่า 1 คน รวมถึงกลุ่มผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในทุกพื้นที่

นายชยพล  ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า ดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าร้อยละ 34.53 ถนนใน อบต. / หมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 38.05 ถนนทางหลวง ร้อยละ 36.43 จึงขอเน้นย้ำให้จังหวัดประสานจัดกำลัง อปพร. ร่วมกับตำรวจทางหลวง ตำรวจนครบาล และตำรวจภูธร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จัดตั้งด่านชุมชนและจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางควบคู่กับการจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตรวจตราผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุในถนนชุมชนและหมู่บ้าน ทั้งนี้ ขอฝากเตือนประชาชนเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2561 เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้