สปท.ปปท.สร้างต้นแบบเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

Last updated: 2021-07-22  |  2900 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สปท.ปปท.สร้างต้นแบบเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว นำร่องโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านต้นแบบในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี หัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านต้นแบบ ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริตในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว ครอบคุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 200 คน

นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี กล่าวว่าเมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จุดที่ 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จุดที่ 2 ห้องประชุมนวัตกรรม อสม. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิทยากรถ่ายทอดผ่านห้องส่งในพื้นที่เฉพาะ เป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตและดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดยมีการคัดกรอง และดำเนินการตามมาตราการป้องกันโดยเคร่งครัด

วิทยากรบรรยายผ่านออนไลน์โดยมีเอกสารแจกและแจกแมส เจล สมุดบันทึกให้กับผู้เข้ารับอบรมทุกท่าน (สนับสนุนโดย นยปส.รุ่นที่ 1) แนะเครื่องมือการแจ้งเบาะแส จดหมายแจ้งเบาะแส (ชำระอากรแล้ว) และ QR code แจ้งเบาะแส ติดสติกเกอร์แจ้งเบาะแส ที่ปั้มน้ำมันปตท.ในพื้นที่และได้รับอนุมัติจากปตท.ติดทั่วประเทศจำนวน 500 แผ่น โดยมีนายกเทศมนตรี รองนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

"ผลการดำเนินการบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายภายในงบประมาณที่ได้รับ และสามารถติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ที่ปั้ม ปตท. ทั่วประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชน และประชาสัมพันธ์เครื่องมือแจ้งเบาะแสผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานีทั่วประเทศ ก่อนการจัดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ปัจจุบันเครือข่าย พอช. ตอบรับขยายพื้นที่รณรงค์ทั่วประเทศ" นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี กล่าว

Powered by MakeWebEasy.com